Åpent laksemøte 13. og 14. sept.: «40 år med skjellprøvetaking. Hva har det lært oss?»

I kveld, onsdag 13.9 kl 18 er det klart for første åpne laksemøte med foredrag på Tana bru, og et møte med samme innhold avholdes 14.9. i Karasjok. Møtene avholdes i regi av Tana kommune, og i samarbeid med Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) og Karasjok kommune. Tema for møtet er hva 40 år med skjellprøvetaking i Tanavassdraget har lært oss. Lakseforsker Eero Niemelä er invitert til å holde foredrag.  

Plakat 40 år med skjellprøvetaking i tanavassdraget_ norsk

Plakat 40 år med skjellprøvetaking i tanavassdraget_ samisk

Bakgrunnen for møtet

Det ble satt av midler til laksesenter på statbudsjettet i 2016. Tana kommune søkte i samarbeid med TF og Karasjok kommune om midler for å gjennomføre en foredragsrekke men relevante tema i Tana og Karasjok. Søknaden ble innvilget, og dette er det eneste av 2016-potten som til slutt fant veien til Tana/Karasjok.

Først ut i rekka er møte med Eero Niemelä som har forsket på tanalaksen i en mannsalder. Fra begynnelsen av 1970-tallet er det samlet inn skjellprøver fra laks i Tanavassdraget. På norsk side fikk innsamlingen faste rammer fra 1997 da en del av laksebreveierne fikk kontrakt på at de skulle ta skjellprøve av all laks de fanget mot betaling pr prøve.

Samlet sett utgjør informasjonen man har fått fra skjellprøvene en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for tanalaksen. Eero skal både vise hvordan skjellprøvene blir lest, hvilken kunnskap en har fått fra prøvene og hvor viktig denne kunnskapen er for å følge utviklingen til tanalaksen.

Møtet er åpent for alle. Det er planlagt å vare ca en time fra kl 18.

Les mer om skjellprøveprosjektet her