Årets tall fra videoen i Lákšjohka

Oversiktsbilde av videoslusa i Lákšjohka.

Lakseoppgangen i Lákšjohka er blitt overvåket siden 2009. Årets resultat er nå klart. Til sammen 525 laks ble registrert på vei opp. Dette er en betydelig nedgang fra 2012, men på nivå med 2009 og 2010 sesongen. Smoltutgangen var spesielt tidlig pga den varme våren og sommeren.  

Videoovervåking

Lákšjohka er en av to sideelver hvor lakseoppgangen og smoltutgangen blir overvåket med video. I Lákšjohka ble videoen rigget opp første gang i 2009. Videoovervåkingen er utført av det finske vilt og fiskeriforskingsinstituttet (RKTL), og finansiert av det norske Miljødirektoratet. Tanavassdragets Fiskeforvaltning står for informasjon til det norske publikum.

Den største finske sideelva, Utsjoki, er for øvrig overvåket siden 2002. Informasjonen fra de to sideelvene er to viktige brikker i overvåkingen av lakseoppgangen i Tanavassdraget.   

Skisse av Tanavassdraget med elvene som blir videoovervåket markert (tegnet av Bente Strømodden).

Nytt svakt år i  Lákšjohka

Årets resultat fra videoovervåkingen viser at  Lákšjohka fortsatt er fryktelig langt unna å oppnå gytebestandsmålet. Det var en markant tilbakegang i forhold til oppgangen i 2012. Til sammen 525 laks passerte videoen i løpet av sommeren 2013, mot 886 i fjor. Årets sesong er den 3. beste i femårsperioden. Gytebestandsmålet for Lákšjohka er for øvrig beregnet til 1 135 hunnlaks. Av laksene som passerte videoen er til sammen 105 registrert fanget, hvorav 11 ble gjenutsatt. Totalt sto det med andre ord ca 431 laks i elva ved gyting. Antall hunnlaks var trolig færre enn 200. Et grovt anslag på måloppnåelse er derfor på mellom 15-20 %. Konklusjonen er at Lákšjohka fortsatt er langt unna å kunne utnytte sitt potensiale for lakseproduksjon. Den rapporterte fangsten er for øvrig den laveste i perioden. Tidligere har fangsten ligget mellom 116-194 laks.  

Oversikt over lakseoppgangen til Lákšjohka i sesongen 2009-2012 (fig fra RKTL).

Tidlig smoltutgang

I de fem årene har også smoltutvandringen blitt overvåket. I år ble det satt opp sperregjerder i kantene av elva for å være sikker på at all smolt som passere ble observert. Til sammen ble det registrert 2 165 smolt, noe som er best i femårsperioden (nest best var 2010 med 2 105 smolt).

Utgangen ble både satt i gang og avsluttet noe tidligere enn de andre årene pga den varme sommeren. Det vandret flest smolt ut de to siste ukene av juni, og mediandatoen var 21. juni. Den tidlige utvandringen samsvarte for øvrig bra med resultatet fra Utsjoki.   

Smoltutgang fra Lákšjohka i årene 2009-2012 (fig fra RKTL).