Nyheter Arkiv

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning har besluttet å utsette forhåndssalget av fiskekort for Tanavassdraget frem til 20. april i første omgang. Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan restriksjonene rundt covid-19 viruset vil påvirke tilgangen til fisket, og muligheten for å krysse […]

  Utsatt kortsalg/postsponed opening date of license sale

  Tanavassdragets fiskeforvaltning har besluttet å utsette forhåndssalget av fiskekort for Tanavassdraget frem til 20. april i første omgang. Vi har mottatt en del henvendelser om hvordan restriksjonene rundt covid-19 viruset vil påvirke tilgangen til fisket, og muligheten for å krysse […]

  Fortsett lesning...

 • TF følger opp de nasjonale retningslinjene, og holder kontoret lukket på ubestemt tid fremover. Vi kan kontaktes på tlf og mail. Administrasjon

  TF-kontoret er lukket

  TF følger opp de nasjonale retningslinjene, og holder kontoret lukket på ubestemt tid fremover. Vi kan kontaktes på tlf og mail. Administrasjon

  Fortsett lesning...

 • Klima- og Miljødepartementet (KLD) har sendt ut høring med forslag til endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget. Bakgrunnen er årlige vurderinger gjort i arbeidsgruppa for forvaltning i henhold til Tanaavtalens artikkel 6 og 7. Høringsfristen er satt til 18. mars. Les […]

  Høring på endring av fiskeforskriftene

  Klima- og Miljødepartementet (KLD) har sendt ut høring med forslag til endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget. Bakgrunnen er årlige vurderinger gjort i arbeidsgruppa for forvaltning i henhold til Tanaavtalens artikkel 6 og 7. Høringsfristen er satt til 18. mars. Les […]

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sender nå ut høring om tilrettelegging for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. TF ønsker å fremme et fiske etter innlandsfisk, og har muligheten for å åpne for et slikt fiske gjennom fiskeforskriften for […]

  TF-høring tilrettelegging for fiske etter andre arter

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sender nå ut høring om tilrettelegging for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. TF ønsker å fremme et fiske etter innlandsfisk, og har muligheten for å åpne for et slikt fiske gjennom fiskeforskriften for […]

  Fortsett lesning...

 • Det er ledig engasjements stilling som rådgiver ved TFs administrasjon i Tana for ett år, med mulighet til fast ansettelse. Arbeidsoppgaver Stillingen vil bl.a. bli tillagt saksbehandling av oppgaver i henhold til forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget og […]

  Ledig rådgiverstilling

  Det er ledig engasjements stilling som rådgiver ved TFs administrasjon i Tana for ett år, med mulighet til fast ansettelse. Arbeidsoppgaver Stillingen vil bl.a. bli tillagt saksbehandling av oppgaver i henhold til forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget og […]

  Fortsett lesning...

 • Det ble fanget mindre laks i Tanavassdraget i 2019 enn det noen gang tidligere har blitt registrert (etter 1972). Overvåkings- og Forskningsgruppa for Tanavassdraget (overvåkingsgruppa/OFG) har nå publisert årets rapport med bestandstatus for laksebestandene i vassdraget. Vi har tatt en prat […]

  Bestandsstatus 2019

  Det ble fanget mindre laks i Tanavassdraget i 2019 enn det noen gang tidligere har blitt registrert (etter 1972). Overvåkings- og Forskningsgruppa for Tanavassdraget (overvåkingsgruppa/OFG) har nå publisert årets rapport med bestandstatus for laksebestandene i vassdraget. Vi har tatt en prat […]

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) utlyser engasjement for gjennomføring av prosjektet «tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene i Tanavassdraget.» Målet med prosjektet er å sammenstille allerede innsamlet lokal og tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene. Bakgrunnen for prosjektet er TF […]

  TF utlyser engasjement for sammenstilling av lokal kunnskap

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) utlyser engasjement for gjennomføring av prosjektet «tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene i Tanavassdraget.» Målet med prosjektet er å sammenstille allerede innsamlet lokal og tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene. Bakgrunnen for prosjektet er TF […]

  Fortsett lesning...

 • Nye TF er konstituert ved møte 2. november. John Nystad fra Karasjok ble valgt til leder for de neste to årene, og laksebreveier Benn Larsen fra Tana ble valgt til nestleder. Sammensetning for TF de neste fire årene: TF-medlem Personlig […]

  Nye TF er konstituert

  Nye TF er konstituert ved møte 2. november. John Nystad fra Karasjok ble valgt til leder for de neste to årene, og laksebreveier Benn Larsen fra Tana ble valgt til nestleder. Sammensetning for TF de neste fire årene: TF-medlem Personlig […]

  Fortsett lesning...

 • TF betaler nå ut utbytte fra kortsalget fra perioden 2016-2018 til laksebreveierne; altså de som har fiskerett ihht Tanalovens § 4. Vi trenger kontoinformasjon fra hver enkelt for å få betalt ut utbytte. Utbetaling av årsutbytte 2016 – 18 Alle […]

  Utbytte fra kortsalget

  TF betaler nå ut utbytte fra kortsalget fra perioden 2016-2018 til laksebreveierne; altså de som har fiskerett ihht Tanalovens § 4. Vi trenger kontoinformasjon fra hver enkelt for å få betalt ut utbytte. Utbetaling av årsutbytte 2016 – 18 Alle […]

  Fortsett lesning...

 • Lørdag 26. oktober arrangerte TF fellesmøte for fiskerettshavere etter Tanaloven § 4. Fellesmøtet valgte 5 medlemmer til TF med personlige stedfortredere. Tana og Karasjok kommune hadde allerede oppnevnt sine to medlemmer, og nå er sammensetningen for de fire neste årene […]

  Nytt TF er valgt

  Lørdag 26. oktober arrangerte TF fellesmøte for fiskerettshavere etter Tanaloven § 4. Fellesmøtet valgte 5 medlemmer til TF med personlige stedfortredere. Tana og Karasjok kommune hadde allerede oppnevnt sine to medlemmer, og nå er sammensetningen for de fire neste årene […]

  Fortsett lesning...