Nyheter Arkiv

 •  Les orientering fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) om Tanaavtalen som behandles i Stortinget 28. mars:  Tanavassdragets fiskeforvaltning Stortingets behandling 28 3 17 av den norsk-finske avtalen om fisket i Tanavassdraget docx

  Informasjon om Tanaavtalen

   Les orientering fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) om Tanaavtalen som behandles i Stortinget 28. mars:  Tanavassdragets fiskeforvaltning Stortingets behandling 28 3 17 av den norsk-finske avtalen om fisket i Tanavassdraget docx

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har satt av kr 100 000 i tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger i Karasjok og Tana kommune. Les saksutskrift fra TF saken om tilskudd til foreninger med retningslinjer for søknadene:...

  Tilskudd til fiskeforeninger

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har satt av kr 100 000 i tilskudd til fiskeforeninger. Formålet med ordningen er å stimulere til drift av fiskeforeninger i Karasjok og Tana kommune. Les saksutskrift fra TF saken om tilskudd til foreninger med retningslinjer for søknadene:...

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker åtte oppsynsbetjenter for engasjement for fiskesesongen 2017. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune Tre av de utlyste stillingene er knyttet til Tana, og 5 er...

  Utlysning av engasjement som fiskeoppsyn

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker åtte oppsynsbetjenter for engasjement for fiskesesongen 2017. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune Tre av de utlyste stillingene er knyttet til Tana, og 5 er...

  Fortsett lesning...

 • I dag er endelig bestandsvurderinga for Tanavassdraget frem til og med sesongen 2015 publisert. Det er forskning og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget (Fou-gruppa) som står for vurderingen, og de har vurdert vassdraget samlet sett og 11 ulike deler av vassdraget hver...

  Ny vurdering av laksebestandene i Tanavassdraget

  I dag er endelig bestandsvurderinga for Tanavassdraget frem til og med sesongen 2015 publisert. Det er forskning og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget (Fou-gruppa) som står for vurderingen, og de har vurdert vassdraget samlet sett og 11 ulike deler av vassdraget hver...

  Fortsett lesning...

 • Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune inviterer til folkemøte om risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten. Møtet holdes onsdag 23. november fra kl 18.30 på samfunnshuset i Karasjok. Les invitasjon her: Program_Prográmma (003) Bakgrunn for møtet Etter bestilling fra...

  Folkemøte Karasjok; risiko for spredning av Gyro

  Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune inviterer til folkemøte om risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten. Møtet holdes onsdag 23. november fra kl 18.30 på samfunnshuset i Karasjok. Les invitasjon her: Program_Prográmma (003) Bakgrunn for møtet Etter bestilling fra...

  Fortsett lesning...

 • Høsten 2014 ble det gjennomført et prøvefiske med en elektrisk fiskebåt i Tanaelva. Målet var å øke kunnskapen om de store stilleflytende områdene i Tanaelva bidrar til lakseproduksjonen. Prosjektet ble drevet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og både det...

  Rapport fra elektrisk fiske fra båt i Tanaelva

  Høsten 2014 ble det gjennomført et prøvefiske med en elektrisk fiskebåt i Tanaelva. Målet var å øke kunnskapen om de store stilleflytende områdene i Tanaelva bidrar til lakseproduksjonen. Prosjektet ble drevet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og både det...

  Fortsett lesning...

 • Nå er det klart for høstens åpne laksemøter i Karasjok og Tana. Her får alle lokale fiskere informasjon om driften i Tanavassdragets fiskeforvaltning. Møtet er dessuten rådgivende for forvaltningen. I år er sikkert ståa for en eventuelt ny overenskomst med...

  Laksemøter 18. og 19. oktober

  Nå er det klart for høstens åpne laksemøter i Karasjok og Tana. Her får alle lokale fiskere informasjon om driften i Tanavassdragets fiskeforvaltning. Møtet er dessuten rådgivende for forvaltningen. I år er sikkert ståa for en eventuelt ny overenskomst med...

  Fortsett lesning...

 • Tradisjonen tro går det smått med fangstrapporteringa i Tanavassdraget. En måneds tid etter siste frist for innlevering av fangstrapporter er kun 57 % av sesongkortene for lokale fiskere, og 83 % av døgnkort for tilreisende fiskere levert. Finn oppskrifta for...

  Nå er det på tide å rapportere fangst!

  Tradisjonen tro går det smått med fangstrapporteringa i Tanavassdraget. En måneds tid etter siste frist for innlevering av fangstrapporter er kun 57 % av sesongkortene for lokale fiskere, og 83 % av døgnkort for tilreisende fiskere levert. Finn oppskrifta for...

  Fortsett lesning...

 • Fristen for innlevering av fangstrapporten for fiske i Tanavassdraget var fredag 9. september, men fortsatt er det mange som ikke her rapportert. Vi i administrasjonen sitter å taster inn skriftlige fangstrapporter så blekket spruter, og ønsker å få alle inn...

  Fangstrapportering

  Fristen for innlevering av fangstrapporten for fiske i Tanavassdraget var fredag 9. september, men fortsatt er det mange som ikke her rapportert. Vi i administrasjonen sitter å taster inn skriftlige fangstrapporter så blekket spruter, og ønsker å få alle inn...

  Fortsett lesning...

 • Høstens store tema for TF er arbeidet med den foreslåtte nye overenskomsten og fiskeforskriften. TF går i mot den nye avtalen. Begrunnelsen kan du lese her. Sak 75 uttalelse til forhandlingene Saksmapper og protokoller finner dere for øvrig her på...

  TF uttalelse til ny overenskomst

  Høstens store tema for TF er arbeidet med den foreslåtte nye overenskomsten og fiskeforskriften. TF går i mot den nye avtalen. Begrunnelsen kan du lese her. Sak 75 uttalelse til forhandlingene Saksmapper og protokoller finner dere for øvrig her på...

  Fortsett lesning...