Desinfisering

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller «gyro» er en liten parasitt på under 1 mm. Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer på huden hos lakseunger. Ved smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % og laksebestanden vil dermed på få år utraderes.

Ny informasjonsplakat (2014): Gyrodactylus salaris – Troms og Finnmark 2015 (FRISKE elver)

STOPP spredning av Gyro

Spredning av gyro i Norge har skjedd som følge av flytting og utsetting av infisert fisk. Men parasitten kan også spres med utstyr. Gyro klarer godt å overleve flere dager i fuktige omgivelser som for eksempel i: vadere, garn, snører, gummibåter, kanoer, kajakker etc. For å forhindre spredning og gyro-smitte av Tanavassdraget er det svært viktig at du tar ansvar og desinfiserer utstyret som skal brukes i vassdraget. Tilreisende fiskere må desinfisere fiskeutstyret (vadesko, vadebukser, redskaper og evt. båter) før de får kjøpt fiskekort. Dette får å forhindre smitte av gyro som forekommer blant annet i Skibotn- og Signaldalselva (Nord-Troms) og i hele Tornevassdraget i Finland og Sverige. Gyldig desinfeksjonsbevis blir avkrevd ved kjøp av fiskekort eller ved kontroll av fiskekort i vassdraget.

Huskeregler for å unngå spredning av Gyro

 • Flytte eller sette ut fisk i naturen uten tillatelse fra fylkesmann.
 • Vaske eller sløye fisk på andre steder enn der du fanget den.
 • Flytte utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det.
 • Slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

Desinfisering kan utføres på følgende stasjoner:

 1. Karasjok camping                    tlf. +47 97 07 22 25

 2. Sport1 Karasjok                        tlf. +47 78 46 71 00

 3. Levajok Fjellstue                      tlf. +47 78 92 87 14

 4. ČállidLágádus, Båteng              tlf. +47 41 14 39 67 

 5. Tana Familiecamping                tlf. +47 78 92 86 30

 6. Elva Hotel & Camping Tana     tlf. +47 78 92 82 22

 7. Rustefjelbma servicesenter        tlf. +47 78 92 70 44

Gyro-infohefter

For utsalgssteder