Åpning kortsalg, norske deler 16. mai

Kveldsfiske en augustkveld i en av Tanaelvas sideelver (foto: TF)

For første gang åpner TF for salg av fiskekort for norske sideelver før sesongstart. Dette har sammenheng med at det er satt tak på antall fiskedøgn som selges for hver sideelv. Kortene må fortsatt aktiveres ved at de skrives ut hos et av våre utsalgssteder.

Kortsalget for de norske delene åpner torsdag 16. mai, kl 1800.

Logg inn på fiskerprofilen din og kjøp kort her. (Opprett profil dersom du ikke har fisket på norsk side av vassdraget i 2016-18-sesongen)

Husk å betale fiskeravgifta til den norske stat. Registreringsnummeret må legges inn i profilen.

Hvem er tilreisende fiskere?

Alle personer som ikke er fast bosatt (folkeregistrert) i Tana eller Karasjok kommune, eller ved lakseførende strekning av Tanaelvas sideelver i Kautokeino kommune, regnes som tilreisende fiskere, og kan kun kjøpe døgnkort.

De norske sideelvene er forbeholdt personer bosatt i Norge. Eneste unntaket er nedre del av Kárášjohka, fra samløpet med Iešjohka og ned til samløpet med Anárjohka, hvor også personer bosatt i utlandet kan kjøpe kort.

Fiskesoner i norske deler

Den nedre norske delen av Tanaelva, fra Polmak til Tanamunningen dekkes av et kort som enten dekker båtfiske (800,-), eller strandfiske (500,-). Det er satt en kvote på 1 600 slike døgn i løpet av sesongen. Kortet er tilgjengelig fra 10.6-10.8. Pass på at sesongen for Tanamunningen, nedenfor Langnes, åpnes først 23.6.

Tanamunningen, nedenfor Langnes, dekkes også av et billigere kort (250,-). Sesongen varer her fra 23.6-15.9, og kortet er tilgjengelig 7 døgn i uka. Resten av vassdraget har som kjent et fredningsdøgn hver uke; søndag kl. 1800 til mandag kl. 1800.

Kortene for de norske sideelvene er tilgjengelig for tilreisende fiskere fra 10.6-10.8., 6 dager i uka. Kortet for 10.6 varer 18 timer fra midnatt til kl. 1800. Kortprisen varierer noe fra elv til elv, med utgangspunktet om at sideelver med Storlaks koster 450,- pr. døgn og sideelver uten storlaks koster 350,-. For første gang er det altså satt et tak på antall tilgjengelige fiskedøgn som kan selges i løpet av sesongen, se tabell:

Elv  Strand  Båt Ungdom Tilgjengelige kort
Máskejohka/Masjok 450,- 100,- 350
Luovvtejohka/Luftjok 100,- 100,- Ubegrenset
Buolmátjohka/Polmakelva 350,- 100,- Ubegrenset
Láksjohka 350,- 100,- 100
Leavvajohka/Levajok 350,- 100,- 100
Baisjohka 350,- 100,- 50
Válljohka 350,- 100,- 150
Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,- 100
Geaimmejohka 350,- 100,- 50
Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,- 350
Bávvtajohka 300,- 100,- 50
Iešjohka 450,- 650,- 100,- 200
Goššjohka 350,- 100,- 100
Anárjohka øvre norske del 350,- 100,- Ubegrenset

Les mer om vassdraget her, med en liten presentasjon av sideelvene

Ungdoms- og barnekort

Ungdom fra fylte 16 til fylte 18 år kan kjøpe ungdomskort til 100,- pr døgn.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år får skrevet ut gratiskort, som skal knyttes til kortet til en voksen fisker. Kortene inngår ikke i kortkvoten til de ulike sideelve. Barn kan ikke fiske uten kort.

Vilkår ved kjøp av kort

Vi åpner altså nettsalget den 10. april, og de fleste velger å kjøpe kort på nett før de kommer til Tanadalen. Kortet er imidlertid ikke gyldig før det skrives ut hos et av våre utsalgssteder. På utsalgsstedene må fiskerne desinfisere fiskeutstyret.

Det er et bestemt antall fiskedøgn tilgjengelig for salg i hver uke. For første gang er det ikke en begrensning på antall kort hvert døgn i tillegg. Dvs at det er mulig å kjøpe tre døgn en bestemt uke, f.eks mandag-torsdag, men ombestemme seg før døgnet starter, og heller skrive ut kort for onsdag-lørdag.

Angrefrist: Dersom fiskeperioden ikke er påbegynt så kan kjøpet angres innen 14 dager ved å kontakte Tanavassdragets Fiskeforvaltning. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Fiskekortene refunderes ikke etter disse 14 dagene.

Sperre på ikke-rapporterte fiskekort

Det er obligatorisk å rapportere fangst etter endt sesong. Dette skal gjøres selv om man ikke har fått fisk. Fiskere som ikke leverte rapport etter fiske i forrige sesong vil ha sperre på kortkjøp. De må betale en tilleggsavgift på 300,- før de får kjøpe et nytt kort.

Les om kortkjøp på grensestrekningen