You may buy fishing licenses online from the 16th of April

Johan Persson and his great catch from 2015 season (photo: Pia Persson Hilmberg.)

Tanaavtalen setter begrensinger på antall fiskedøgn for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen. TF åpner forhåndssalg for fiskedøgnene på grensen den 16. april. Forhåndssalget skal sikre at fiskerne får tilgang på kort på de dagene de selv ønsker.

Kortkvote

Forskriftene setter en total begrensning på antall fiskedøgn som kan selges fra henholdsvis norsk og finsk side av riksgrensestrekningen til Tanaelva og Anárjohka; 5 500 fiskedøgn fra båt og tilsvarende fra strand på norsk side. I følge forskrifta er døgnene delt inn i uker, og strekningen er delt inn i 4 soner for båtfiske og 5 soner for strandfiske.

Sonefordeling

Som i 2017 er det følgende soner som gjelder for tilreisende fiskere på grensestrekningen:

 • Riksgrensen-Lákšjohka
 • Lákšjohka-Luossnjárgguoika
 • Luossnjárgguoika-Borsejohka
 • Tanaelva ovenfor Borsejohka
 • Anárjohka

De to øvre sonene fungerer som en sone ved båtfiske. Se for øvrig oversiktskart under.

Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

Barns fiske

Det er satt av til sammen 330 fiskedøgn til barns fiske på riksgrensestrekningen i 2018. Døgnene registreres på en av foreldrenes navn, og et kort kan gjelde flere barn, men bare en fiskestang. Det vil si at ved strandfiske kan kun et av barnene fiske aktivt i gangen. Man går for å være barn/ungdom frem til fylte 16 år.

Kjøp av fiskekort

Før man kan kjøpe kort, må fiskeravgifta til den norske staten være betalt. Kjøp den her.

Kjøp av fiskekort for Tanavassdraget gjøres som i fjor hos Fortuna Software. 

Logg inn med din fiskerID fra i fjor. Dersom du ikke husker ID, kan du oppgi telefonnummeret, så vil du motta en SMS med innloggingskode. Nytt av året er at du kan logge inn med google- og facebookkonto. Nye brukere må opprette en egen profil hos Fortuna.

Velg fiskesone og tidspunkt du ønsker å fiske på. Du kan velge flere døgn på et kort. En fisker kan kjøpe kort både til seg selv og fiskekameraten.

Fiskere som ikke rapporterte fangst fra alle sine fiskekort i 2017 må betale et ekstra gebyr på 300 NOK.

Dersom man angrer på et kjøp av fiskekort, gjelder kjøpslovens, dvs at kjøperen må ta kontakt med administrasjonen i TF, f.eks på mail: post@tanafisk.no, innen det har gått 14 dager. 

Fangstrapportering  

All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og regnbueørret skal rapporteres til TF etter endt fiske. Fangst av laksestøing skal også rapporteres, og vi ser gjerne at også ferskvannsstasjonære fiskearter som sik, harr, gjedde osv blir rapportert. Husk at man også skal rapportere gjenutsatt fisk, og nullfangst.

Vi ønsker i utgangspunktet at fangsten rapporteres elektronisk til Fortuna software, men det vil være mulig å levere skriftlig rapport til et av utsalgsstedene våre i Tanadalen.

Husk at gebyret på 300 NOK for ikke å rapportere fangst også gjelder for 2018.

Åpning av fiskekortsalg i norske deler av vassdraget

Kortsalget for lokale fiskere vil åpne på et senere tidspunkt, nærmere sesongen. Kortsalget for tilreisende fiskere som ønsker å kjøpe kort for den nedre norske delen av Tanaelva, eller de norske sideelvene må kjøpe dette over disk hos et av TF sine utsalgssteder langs Tanavassdraget.

 

Johan Persson and his great catch from 2015 season (photo: Pia Persson Hilmberg.)

According to The Tana Agreement both the Finnish and Norwegian side may sell a limited number og license for the border stretch of the Tana and Anárjohka river. Tana River Fish Management have decided to open the possibility to buy a fishing licenses online from the 16th of April, at midnight. Learn more about how to buy a license here.    

Limited numbers of licenses

A maximum of 11 000 fishing days are available from each country; that is 5 500 fishing days from boat, and 5 500 fishing days from shore. The licenses are further divided into 4 zones for boat fishing and 5 zones for fishing from shore (se map below):

 • Riksgrensen-Lákšjohka
 • Lákšjohka-Luossnjárgguoika
 • Luossnjárgguoika-Borsejohka
 • Tanaelva above Borsejohka
 • Anárjohka

For boat fishing the two zones Tanaelva above Borsejohka and Anárjohka is treated as one.

 

Overview of the fishing zones at the border stretch of Tana river

The fishing license from shore is valid from 22:00 to 15:00 (Norwegian time).

The boat fishing license is valid 24 hours from 18:00 (Norwegian time). Between 18:00 and 06:00 tourist anglers must be accompanied by a local rower. In the Storfossen area between Boratbokča og Bildanguoika tourist anglers must be accompanied by a local rower at all time

Prices

Prices for licenses at the Norwegian side is the same as in 2017. That is;

 • A license from Norwegian shore costs 500 NOK.
 • A Norwegian boat licenses costs 800 NOK.

The licenses for children are free, but there is a special limitation of numbers of licenses for children:

 • Children younger than 16 years old may have a free license.
 • This license should be registered in the name of one of the parent (registeres with the fisherman ID to the parent), and it will be marked “only for children“.
 • One license may apply for several children. If there are three children in a family, they only need one permit. Only one of the children may fish at the time.
 • There total quota of license for children is 165 days for shore and 165 days for boat. When this number is registered all children must have a full price license in order angle at the border stretch of the Tana river.
 • These licenses is only sold/registered at the local businesses that are selling fishing licenses in the Tana valley, not online.

Fishing rules

The fishing rules is for most parts the same as last year. There have been some adjustments in the protected zones in the river mouth (se below).

 • Each boat may fish with three rods. Each rod may have one fly or lure.
 • Tourist anglers may only fish with fly from shore. At following locations, they may also fish with lures at special marked areas:
  • Storfossen
  • Ailestrykene
  • Anárjohka above Matinköngas
 • It is not legal to use shrimps, fish or worms as bait.
 • Following areas are also protected:
  • Closer than 50 m below a weir (local fishing equipment)
  • 10 m beside the weir (boat fishing)
  • 10 m below a gillnet
  • From a bridge
 • There are larger protected areas close to salmon bearing tributaries; 200 m below and 50 above the tributary at both side of river Tana. No fishing is allowed either from boat fishing or from shore in these areas. You may fish from shore at the opposite side of the Tana river as the tributary. In three river mout areas the protected areas below are 300 m: Akujohka, Leavvajohka and Lákšjohka.
  • You may row fast through a protected area with fishing equipment in the water as long as you are less than 10 m from the shore on the oposit side of Tana river. This is regarded as transport, and not actually fishing.

Illustrasjon of the protected areas in the confluence of Tana river and Salmon bearing tributaries.

Procedure for buying your license

 • Go to http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ to buy the Norwegian state fishing fee.
 • Go to: https://tana.lakseelv.no/
 • If you bought a license at Norwegian side of river Tana from Tana River Fish Management (Norwegian side) last year, you already have a FishermanID. Log in with your ID, or your phone number.
 • If you did not buy a fishing license at the Norwegian side last year you have to create a new profile.
 • At your profile, you may buy licenses both for yourself and your fishing mate. Each angler/fisherman must have his own profile, and you will be able to find there name by searching on their telephone number after you have selected a license.
 • Anglers that did not report all their licenses have to pay an extra fee of 300 NOK in addition to the price of the license. You may pay this at the same time as you buy a new license online.
 • Your license is not valid before you stop by one of  the local businesses that are selling fishing licenses in the Tana valley. They will check if the fishing equipment is dry or disinfected, and then activate the license. Remember to bring a receipt for the State fishing fee when you are going to the license salesmen.
 • We will repay anglers that regret buying the license, but only when they contact us before the first 14 days has past. You may contact us e.g. at the e-mail post@tanafisk.no

It is only the fishing days for the border area that are made available so far.

Catch Reporting

All catch of Salmon, Sea trout, Arctic Charr, Pink Salmon (humpback salmon), Reinbow trout (Steelhead, farmed) and Salmon kelt must be reported. This also apply for the fish you release. It is me.g. mandatory to release all salmon kelt. This is salmon that spawned last autumn and have spent the winter in the river.

We have also made it possible to report catch of freshwater fish species like pike, grayling, white fish and pearch, and hope most anglers choose to do so.

You may report your licenses at you profile at Fortuna software. You may also deliver a report to the local businesses that are selling fishing licenses. Updated list of these locations will be presented later on.

Remember that you must delivere a report even if you did not catch any fish, or were not fishing at all. Anglers that do not report all their licenses will have to pay an extra fee of 300 NOK when buying a license next year.