ARBEIDSSEMINAR: «TANALAKSEN OG DEN TRADISJONELLE KUNNSKAPEN»

Foto: Kjell-Magne Johnsen

Renko (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Lokalbefolkningen og fiskeorganisasjoner i Tana og Karasjok er invitert til arbeidsseminar og tanalaksen og den tradisjonelle kunnskapen i regi av Joddu-prosjektet (samarbeidsarena for forvaltningen av Tanavassdraget og Tanalaksen). Seminaret avholdes på Tana rådhus ved Tanabru fredag 25. og lørdag 26. mai. Påmeldingsfristen er 14. mai.

Invitasjon og program på norsk og samisk: Invitasjon og program TK-seminar 2018

Seminaret tar for seg den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen og elva, og laksefiskets betydning for livet i Tanadalen. Målgruppen for seminaret er lokalbefolkningen. Formålet med seminaret er å synliggjøre den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen og elva, og betydningen av laksefisket for livet i Tanadalen.

Solveig Joks fra Samisk høgskole holder foredrag og bordsamtale. Anne Nuorgam fra Lapplands universitet innleder om laksens betydning for lokal kultur og identitet.

Seminaret er tospråklig (norsk og samisk), og er åpent for alle. Prosjektet dekker overnatting og felles transport for tilreisende fra Karasjok (antallsbegrensing).

Påmelding gjøres via e-mail til anne.smeland@tana.kommune.no innen mandag 14.mai 2018. Oppgi om du skal delta på middagen på fredagen (gratis) og om eventuelle matallergier eller andre behov.

Mer om Joddu-prosjektet:

Tana kommunes hjemmeside 

Karasjok kommunes hjemmeside 

Tanafisk (TF)