News Archive

 • I desember 2018 fikk Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) godkjenning til å overta båtregisteret for Tanavassdraget, som tidligere har vært underlagt lensmannskontorene i Tana og Karasjok. Dette innebærer blant annet at nye båter som skal registreres gjøres i regi av TF og […]

  Overtagelse av båtregisteret for Tanavassdraget

  I desember 2018 fikk Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) godkjenning til å overta båtregisteret for Tanavassdraget, som tidligere har vært underlagt lensmannskontorene i Tana og Karasjok. Dette innebærer blant annet at nye båter som skal registreres gjøres i regi av TF og […]

  Continue Reading...

 • Samlet fangst av laks i Tanavassdraget i 2018 er beregnet å være 50 tonn; en nedgang på 10 tonn fra 2017. Det ble fanget betydelig mer smålaks i 2018, og basert på antall laks økte fangsten med om lag 1/3 […]

  Fangst av laks i Tanavassdraget i 2018

  Samlet fangst av laks i Tanavassdraget i 2018 er beregnet å være 50 tonn; en nedgang på 10 tonn fra 2017. Det ble fanget betydelig mer smålaks i 2018, og basert på antall laks økte fangsten med om lag 1/3 […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning inviterer til fellesmøte for rettighetshavere etter Tanaforskriften § 3 (laksebreveiere) i Sirma 19. januar, med møtestart kl 12. På møtet legges vedtekter for TF frem for behandling.  Fellesmøte arrangeres i Sirma 19. januar fra kl. 12.00-17.00. Registrering av […]

  Fellesmøte i Sirma 19. januar

  Tanavassdragets fiskeforvaltning inviterer til fellesmøte for rettighetshavere etter Tanaforskriften § 3 (laksebreveiere) i Sirma 19. januar, med møtestart kl 12. På møtet legges vedtekter for TF frem for behandling.  Fellesmøte arrangeres i Sirma 19. januar fra kl. 12.00-17.00. Registrering av […]

  Continue Reading...

 • Det ble fanget mindre laks i Tanavassdraget i 2018 enn det noen gang tidligere har blitt registrert (etter 1972). Overvåkings- og Forskningsgruppa for Tanavassdraget (OFG) publiserte før jul årets rapport med bestandsvurderinger for laksebestandene i vassdraget. De viser blant annet at […]

  Oppdatert bestandsstatus for Tanavassdraget

  Det ble fanget mindre laks i Tanavassdraget i 2018 enn det noen gang tidligere har blitt registrert (etter 1972). Overvåkings- og Forskningsgruppa for Tanavassdraget (OFG) publiserte før jul årets rapport med bestandsvurderinger for laksebestandene i vassdraget. De viser blant annet at […]

  Continue Reading...

 • Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks og sjøørret fanget i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvar for prosjektet på norsk side, og i 2018 var det administrasjonen i TF som sto for driften. TF […]

  Skjellprøveprosjektet 2018

  Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks og sjøørret fanget i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvar for prosjektet på norsk side, og i 2018 var det administrasjonen i TF som sto for driften. TF […]

  Continue Reading...

 • Tirsdag 11. desember arrangeres folkemøte om gytebestandsmål på Tana rådhus. Møtet er i regi av Jodduprosjektet, og er årets siste. Møtestart er kl 18.00.   Se utlysning av møte på; www.joddu.no  Årets siste folkemøte Det er klart for årets siste folkemøte i […]

  Folkemøte den 11.12. 2018: “Er det nok gytelaks?”

  Tirsdag 11. desember arrangeres folkemøte om gytebestandsmål på Tana rådhus. Møtet er i regi av Jodduprosjektet, og er årets siste. Møtestart er kl 18.00.   Se utlysning av møte på; www.joddu.no  Årets siste folkemøte Det er klart for årets siste folkemøte i […]

  Continue Reading...

 • Første sommer med predatorprosjektet i Tanavassdraget oppsummeres i disse dager. En del av prosjektet baserte seg på en dusørordning for gjedde og ørret. Mer enn 400 fisk ble levert, og dietten til disse fiskene er nå gjennomgått. Vi tar fortsatt […]

  Predasjonsprosjektet

  Første sommer med predatorprosjektet i Tanavassdraget oppsummeres i disse dager. En del av prosjektet baserte seg på en dusørordning for gjedde og ørret. Mer enn 400 fisk ble levert, og dietten til disse fiskene er nå gjennomgått. Vi tar fortsatt […]

  Continue Reading...

 • Vi har oppsummert fremlegg og innspill som kom inn på laksemøtene i Tana og Karasjok i uke 44. I denne anledning vil vi be om å få inn flere lokale erfaringer fra sesongen som har vært.  Møtereferat fra laksemøte Karasjok […]

  Oppsummering av laksemøtene – Lokal kunnskap: Ja takk!

  Vi har oppsummert fremlegg og innspill som kom inn på laksemøtene i Tana og Karasjok i uke 44. I denne anledning vil vi be om å få inn flere lokale erfaringer fra sesongen som har vært.  Møtereferat fra laksemøte Karasjok […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer lokale fiskere til laksemøter i Karasjok 30. oktober og Tana 31. oktober. På møtet skal TF orientere om driften foregående år, og det vil være spesielt være fokus på fiskesesongen som var. Møtene blir avholdt: Samfunnshuset […]

  Laksemøter 30. og 31. oktober

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer lokale fiskere til laksemøter i Karasjok 30. oktober og Tana 31. oktober. På møtet skal TF orientere om driften foregående år, og det vil være spesielt være fokus på fiskesesongen som var. Møtene blir avholdt: Samfunnshuset […]

  Continue Reading...

 • Mink (Neovison vison) er en innført art og kom til Norge i forbindelse med pelsdyroppdrett rundt 1927 og har vært å finne i den norske faunaen siden på grunn av rømminger og egenspredning. Etter 1950 var den å finne i […]

  (Norsk) Innføring av skuddpremieordning for mink

  Mink (Neovison vison) er en innført art og kom til Norge i forbindelse med pelsdyroppdrett rundt 1927 og har vært å finne i den norske faunaen siden på grunn av rømminger og egenspredning. Etter 1950 var den å finne i […]

  Continue Reading...