News Archive

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker oppsynsbetjenter til engasjement for fiskesesongen 2018. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune.  Arbeidsperioden er primært tre måneder (juni-august). TFs oppsynsansvar TF har ansvar for fiskeoppsynet […]

  Utlysning av engasjement som fiskeoppsyn

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker oppsynsbetjenter til engasjement for fiskesesongen 2018. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune.  Arbeidsperioden er primært tre måneder (juni-august). TFs oppsynsansvar TF har ansvar for fiskeoppsynet […]

  Continue Reading...

 • Mandag 29.1 og tirsdag 30.1 er det klart for tredje runde med foredrag i Karasjok og Tana i regi av Joddu-prosjektet. Denne gangen er det Martin Svenning fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) som skal holde foredrag om predasjon på […]

  Laksemøter – predasjon på tanalaksen

  Mandag 29.1 og tirsdag 30.1 er det klart for tredje runde med foredrag i Karasjok og Tana i regi av Joddu-prosjektet. Denne gangen er det Martin Svenning fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) som skal holde foredrag om predasjon på […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt forslag om endringer av fisketider og tilgang til fiske på lokal høring. Etter avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016, trådte nye fiskeforskrifter i kraft 11. mai 2017. I […]

  Forslag til endring av fiskeregler

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt forslag om endringer av fisketider og tilgang til fiske på lokal høring. Etter avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016, trådte nye fiskeforskrifter i kraft 11. mai 2017. I […]

  Continue Reading...

 • Den samlede norsk-finske fangsten av laks i Tanavassdraget i 2017 er nå oppsummert og vi benytter anledningen til et tilbakeblikk på sesongen som var. Sesongen blir nok husket lenge. Det var første året med ny overenskomst om fiske i vassdraget, […]

  Fangsten fra 2017 er oppsummert

  Den samlede norsk-finske fangsten av laks i Tanavassdraget i 2017 er nå oppsummert og vi benytter anledningen til et tilbakeblikk på sesongen som var. Sesongen blir nok husket lenge. Det var første året med ny overenskomst om fiske i vassdraget, […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sendte i juni 2017 vedtekter og regelsett til høring. Hensikten med regelsettet er at TF skal ha en arbeidsordning med vedtekter, og andre regler for virksomheten. Det kom inn få høringsuttalelser innen fristen, og høringsfristen er utsatt. […]

  Forslag til vedtekter og regelsett

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sendte i juni 2017 vedtekter og regelsett til høring. Hensikten med regelsettet er at TF skal ha en arbeidsordning med vedtekter, og andre regler for virksomheten. Det kom inn få høringsuttalelser innen fristen, og høringsfristen er utsatt. […]

  Continue Reading...

 • Under TF møtet 7. november ble Reidar Varsi valgt inn som ny leder i TF. Reidar skal sitte som leder i to år, og har fått med seg John Nystad som nestleder. Sammensetningen av TF Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av […]

  TF har valgt ny leder

  Under TF møtet 7. november ble Reidar Varsi valgt inn som ny leder i TF. Reidar skal sitte som leder i to år, og har fått med seg John Nystad som nestleder. Sammensetningen av TF Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) består av […]

  Continue Reading...

 • I kveld, onsdag 13.9 kl 18 er det klart for første åpne laksemøte med foredrag på Tana bru, og et møte med samme innhold avholdes 14.9. i Karasjok. Møtene avholdes i regi av Tana kommune, og i samarbeid med Tanavassdragets […]

  Åpent laksemøte 13. og 14. sept.: “40 år med skjellprøvetaking. Hva har det lært oss?”

  I kveld, onsdag 13.9 kl 18 er det klart for første åpne laksemøte med foredrag på Tana bru, og et møte med samme innhold avholdes 14.9. i Karasjok. Møtene avholdes i regi av Tana kommune, og i samarbeid med Tanavassdragets […]

  Continue Reading...

 • Fiskesesongen i Tanavassdraget er over og det er på tide for etternølerne å rapportere fangsten fra i sommer. All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og oppdrettsfisk skal rapporteres. Det er også åpnet for rapportering av ferskvannsstasjonære arter. Få oversikt […]

  Fangstrapportering

  Fiskesesongen i Tanavassdraget er over og det er på tide for etternølerne å rapportere fangsten fra i sommer. All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og oppdrettsfisk skal rapporteres. Det er også åpnet for rapportering av ferskvannsstasjonære arter. Få oversikt […]

  Continue Reading...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt et åpent brev til Klima- og Miljødepartementet om avklaring av TF sin videre rolle i forvaltningen av Tanavassdraget etter inngåelsen av Tanaavtalen (overenskomst om fiske i Tanavassdraget mellom Norge og Finland). Les brevet her. Klima […]

  TFs rolle i forvaltningen av Tanavassdraget

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt et åpent brev til Klima- og Miljødepartementet om avklaring av TF sin videre rolle i forvaltningen av Tanavassdraget etter inngåelsen av Tanaavtalen (overenskomst om fiske i Tanavassdraget mellom Norge og Finland). Les brevet her. Klima […]

  Continue Reading...

 • Vi nærmer oss de siste dagene av juli og laksefiskesesongen for de tilreisende fiskerne går inn i siste fase. I sideelvene er moroa over allerede ved utløpet av måneden, mens sesongen avsluttes 10. august i selve Tanaelva. Her tar vi […]

  Fiskesesongen 2017

  Vi nærmer oss de siste dagene av juli og laksefiskesesongen for de tilreisende fiskerne går inn i siste fase. I sideelvene er moroa over allerede ved utløpet av måneden, mens sesongen avsluttes 10. august i selve Tanaelva. Her tar vi […]

  Continue Reading...