Fangstrapportering

Liten hannlaks med gytedrakt som er klar for gjennutsetting. Både fisk som settes ut, og den som blir med hjem, skal rapporteres (foto: TF)

Det er nå  lenge siden laksefisket var over for i år, og 15. september avsluttet også fiskesesongen for sjøørretfiske i Tanamunningen. Fristen for fangstrapportering er allerede gått ut, og det begynner å haste å få inn fangstrapport fra etternølerne. Her finner du veiledning til fangstrapporteringen.   

Rapporter på nett

All fangst av laks, laksestøing (vinterstøing/vuorro), oppdrettslaks, sjøørret, russerlaks/pukkellaks og sjørøye skal rapporteres. TF oppfordrer også til at fangst av andre fiskearter rapporteres. Rapporter gjerne på nett; https://tana.lakseelv.no. Logg inn med din fiskerID eller telefonnummer og registrer fangst.

  • Lokale stangfiskere og tilreisende fiskere må rapportere fangst av én og én laks.
  • Laksebreveiere og husstandsmedlemmer kan rapportere en dags fangst samlet som tidligere.
  • Alle fiskere som fisker sjøørret i Tanamunningen har muligheten til å rapportere dagens fangst samlet. Det samme gjelder fangst fangst av andre arter i hele vassdraget.

Laks skal helst rapporteres en og en. Fyll inn dato, riktig fiskesone/område vekt, redskap informasjon om fisken er tatt med hjem eller satt ut. Når all fangst er lagt inn, huk av for avslutt kort og trykk lagre. Kortet er da ferdig rapportert.

 

Laksebreveiere som har fått mye laks hver dag, kan rapportere fangsten fra hver dag samlet på samme måte som i fiskedagboka. Alle fiskere kan bruke samlet-rapporteringen når sjøørret og ferskvannsstasjonære arter skal rapporteres.

 

Rapportering på papir

Fangsten kan eventuelt rapporteres skriftlig. Den sendes da til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana. Normalt er vi på kontoret på dagtid.

Laksebreveierne kan som tidligere rapportere på skjema som deles ut fra utsalgsstedene. Skjemaene er satt opp på samme måte som fangstdagboka var satt opp tidligere. Skjemaet er i år satt opp i to deler, frem til og med uke 26 og fra uke 27 og ut sesongen. Fangstdagbok 2018 del IFangstdagbok 2018 del IIInformasjon til fiskerne 2018

Også lokale stangfiskere kan levere fangst skriftlig, men det er da ønskelig at fangsten leveres enkeltvis. Følgende skjema kan da benyttes: Fangstskjema stangfiskere 2018. Laksebreveiere kan også benytte skjemaet, men må da oppgi fangstredskap.

Forenklede skjema for rapportering av sjøørretfangst fra Tanamunningen er også tilgjengelig. Før også gjerne fangst av sjøørret utenfor grense sjø/elv her, men noter i så fall at fangsten er gjort i sjøen Sjøørretskjema