Fangstrapportering

Liten hannlaks med gytedrakt som er klar for gjennutsetting. Både fisk som settes ut, og den som blir med hjem, skal rapporteres (foto: TF)

Det er lenge siden laksefisket var over for i år, og 15. september avslutter også fiskesesongen for sjøørretfiske i Tanamunningen. Her finner du veiledning til fangstrapporteringen.   

Rapporter på nett

All fangst av laks, laksestøing (vinterstøing/vuorro), oppdrettslaks, sjøørret, russerlaks/pukkellaks og sjørøye skal rapporteres. Dette gjelder både fisk som er tatt på land og fisk som er gjenutsatt. TF oppfordrer i tillegg alle fiskere å melde inn fangst av andre fiskearter rapporteres. Rapporter gjerne på nett; https://tana.lakseelv.no. Logg inn med din fiskerID eller telefonnummer og registrer fangst.

  • Lokale stangfiskere og tilreisende fiskere må rapportere fangst av én og én laks.
  • Laksebreveiere og husstandsmedlemmer kan rapportere en dags fangst samlet som tidligere.
  • Alle fiskere kan rapportere fangst av andre arter enn laks inn samlet pr dag. Dette er sikkert særlig anvendelig for dem som fisker sjøørret i Tanamunningen.

Husk å huk av for avslutt fiskekort, slik at kortet blir registrert som rapportert.

Laks skal helst rapporteres en og en. Fyll inn dato, riktig fiskesone/område vekt, redskap informasjon om fisken er tatt med hjem eller satt ut. Når all fangst er lagt inn, huk av for avslutt kort og trykk lagre. Kortet er da ferdig rapportert.

 

Laksebreveiere som har fått mye laks hver dag, kan rapportere fangsten fra hver dag samlet på samme måte som i fiskedagboka. Alle fiskere kan bruke samlet-rapporteringen når sjøørret, pukkellaks og ferskvannsstasjonære arter skal rapporteres.

Rapportering på papir

Fangsten kan eventuelt rapporteres skriftlig. Den sendes da til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana. Normalt er vi på kontoret på dagtid. Postkassa vår er på stativet oppe ved veien.

Laksebreveierne kan som tidligere rapportere på skjema som deles ut fra utsalgsstedene. Skjemaene er satt opp på samme måte som fangstdagboka var satt opp tidligere. Skjemaet er i år satt opp i to deler, frem til og med uke 26 og fra uke 27 og ut sesongen. Fangstdagbok 2019 del 1Fangstdagbok 2019 del 2Informasjon til fiskerne 2019

Også lokale stangfiskere kan levere fangst skriftlig, men det er da ønskelig at fangsten leveres enkeltvis. Følgende skjema kan da benyttes: Fangstskjema garn- og stangfiske. Laksebreveiere kan også benytte skjemaet, men må da oppgi fangstredskap.

Forenklede skjema for rapportering av sjøørretfangst fra Tanamunningen er også tilgjengelig. Før også gjerne fangst av sjøørret utenfor grense sjø/elv her, men noter i så fall at fangsten er gjort i sjøen Sjøørretskjema