Ferdselsbegrensning ved nye Tana bru

I forbindelse med byggingen av nye Tana bru er det innført delvis ferdselsforbud på elva. Området med ferdselsforbud er markert med seks oransje blåser som henges under den nye brua. De vil med ei pil peke i retningen hvor du kan passere arbeidsområdet.

Les opprinnelig melding fra Statens veivesen.

Ferdselsforbudet er et rent sikkerhetstiltak. Brua strekker seg nå ca. 90 m utover elva. Hver tredje eller fjerde uke vil et nytt vegelement heises på plass, og brua vi da vokse med ca. 15 m.