You can buy a license from the 10th of April

English version below 

Tanavassdragets fiskeforvaltning åpner nettsalget for fiskekort til tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen onsdag kveld, 10. april. Her finner du relevante informasjon om prosedyre ved kortkjøp og endringer i fiskeregler fra forrige sesong. Kortsalget for nedre norske del av Tanaelva og de norske sideelvene legges ut for salg nærmere sesongen. 

Fiskekortsalget for grenseelvstrekningen åpner 10. april, kl 20:00.

Logg inn på fiskerprofilen din og kjøp kort her. (Opprett profil dersom du ikke har fisket på norsk side av vassdraget i 2016-18-sesongen) 

Husk å betale fiskeravgifta til den norske stat. Registreringsnummeret må legges inn i profilen.

Tilgjengelige kort

Det er i første omgang salget for den norsk-fiske grensestrekningen som legges ut for salg, dvs Tanaelva ovenfor Polmak og Anárjohka. Grensestrekningen er delt inn i flere soner. Det ligger an til at strandfisket på grensen deles inn i kun tre soner i 2018, mot fem soner de siste to årene. Den nedre sonen vil nå gå fra grensen (Polmak) og opp til Borsejohka, den andre sonen dekker Tanaelva over Borsejohka og den tredje sonen dekker grensestrekningen av Anárjohka (se tabellen under).

Tabell: soneinndeling med antall fiskedøgn i hver sone. Døgnene er fordelt utover sesongen etter tabell i fiskeforskriften.

Grensen – Lákšjohka Lákšjohka-Luosnjárgguoika Luosnjárgguoika-Borsejohka Tanaelva over Borsejohka Anárjohka
Strandfiske 4 262 900 338
Båtfiske 490 1 994 1 788 1 228

 

I tillegg til fiskedøgnene angitt over vil barn og ungdom frem til fylte 16 år få gratiskort. Disse kortene skal knyttes til en voksen fisker og kan enten bestilles ved kjøpet av voksenkort, eller knyttes til kortet når fiskeren skriver ut kortet hos et utsalgssted i Tanadalen.

Den opprinnelige soneinndeling på riksgrensestrekningen. Nå vil trolig de tre nederste sonene bli slått sammen til en for strandfiske på norsk side.

Døgnlengde

Sesong og døgnlengde er lik som den har vært de siste to årene (2017-18), det er kort tilgjengelig fra 10.6 til 10.8, fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. Strandfiskekortet gjelder fra kl. 22 til kl. 15 neste døgn. Båtfiskekortet gjelder et helt døgn fra kl. 18, men fra kl. 18 til kl. 06 må tilreisende fiskere ha en lokal roer. Alle i båten som deltar i fisket skal ha kort, inkludert roer.

Fisketid på døgnet for tilreisende fiskere på grenseelvstrekningen. Båtkortet gjelder hele døgnet, men fiskeren må være i selskap med en lokal roer fra kl. 18 til kl. 06. Strandfiskekortet gjelder fra kl. 22 til kl. 15.

Pris

Kortene på norsk side av grensestrekningen har samme pris gjennom hele sesongen:

 • Båtkort: 800,- pr. døgn
 • Strandkort: 500,- pr. døgn

Ungdom fra fylte 16 til fylte 18 år kan kjøpe kort til halv pris

 •  Båtkort: 400,- pr. døgn
 • Strandkort: 250,- pr. døgn

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år får altså gratiskort, som skal knyttes til kortet til en voksen fisker. Barn kan ikke fiske uten kort.

Ved båtfiske trenger alle deltakerne eget fiskekort, inkludert roeren.

Munningssonene

Ved utløpet av de lakseførende sideelvene er det fredningssoner for alt fiske. Sonene er noe justert i forhold til i 2018. Her er sonene som har vært ute på høring:

 • Lákšjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 300 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva vest for Forsholmen.
 • Veahčajohka og Ohcejohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
 • Goahppelašjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til djupålen.
 • Leavvajohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
 • Báišjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
 • Njiljohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
 • Váljohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 150 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva.
 • Áhkojohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva. Det kan fiskes med stang fra strand på motsatt side av utløpet til sideelva.
 • Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka); et område som strekker seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva på tvers av elveløpet.
 • Gáregasjohka (FIN); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
 • Iškorasjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
 • Goššjohka (NOR); et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
 • Anárjohka (NOR); der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka; et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og påtvers av elveløpet.

Vilkår ved kjøp 

Vi åpner altså nettsalget den 10. april, og de fleste velger å kjøpe kort på nett før de kommer til Tanadalen. Kortet er imidlertid ikke gyldig før det skrives ut hos et av våre utsalgssteder. På utsalgsstedene må fiskerne desinfisere fiskeutstyret.

Det er et bestemt antall fiskedøgn tilgjengelig for salg i hver uke. For første gang er det ikke en begrensning på antall kort hvert døgn i tillegg. Dvs at det er mulig å kjøpe tre døgn en bestemt uke, f.eks mandag-torsdag, men ombestemme seg før døgnet starter, og heller skrive ut kort for onsdag-lørdag.

Angrefrist: Dersom fiskeperioden ikke er påbegynt så kan kjøpet angres innen 14 dager ved å kontakte Tanavassdragets Fiskeforvaltning. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Fiskekortene refunderes ikke etter disse 14 dagene.

Sperre på ikke-rapporterte fiskekort

Det er obligatorisk å rapportere fangst etter endt sesong. Dette skal gjøres selv om man ikke har fått fisk. Fiskere som ikke leverte rapport etter fiske i forrige sesong vil ha sperre på kortkjøp. De må betale en tilleggsavgift på 300,- før de får kjøpe et nytt kort.

 

English version

You can buy a license online from the 10th of April. Here is some updated info about the license sale and fishing rules.

Limited numbers of licenses

A maximum of 11 000 fishing days are available from each country; that is 5 500 fishing days from boat, and 5 500 fishing days from shore. The licenses are further divided into 4 zones for boat fishing and 5 zones for fishing from shore. From 2019 there will only be 3 zones for fishing from the Norwegian shore, as the three lower river zones have been merged: The licenses are sold in following zones this year:

Grensen – Lákšjohka Lákšjohka-Luosnjárgguoika Luosnjárgguoika-Borsejohka Tanaelva over Borsejohka Anárjohka
Shore 4 262 900 338
Boat 490 1 994 1 788 1 228

Map of the different fishing zones at the border area og Tana river.

The fishing license from shore is valid from 22:00 to 15:00 (Norwegian time).

The boat fishing license is valid 24 hours from 18:00 (Norwegian time). Between 18:00 and 06:00 tourist anglers must be accompanied by a local rower. In the Storfossen area between Boratbokča og Bildanguoika tourist anglers must be accompanied by a local rower at all time

Prices

Prices for licenses at the Norwegian side is the same as in 2017-2018. That is;

 • A license from Norwegian shore costs 500 NOK.
 • A Norwegian boat licenses costs 800 NOK.

All partisipants in boat fishing need a license, including the rower. 

Youth from 16-18 years old (until the day they become 18 years old) may buy a license for half prize.

Children up to 16 years old must also have their own license, but their license is for free. When their license is printed (activated) at a local store, the name of a grown angler that are resposeble for the catch reporting will be printed at the license.

Procedure for buying your license

 • Go to http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/to buy the Norwegian state fishing fee.
 • Go to: https://tana.lakseelv.no/
 • If you bought a license at Norwegian side of river Tana from Tana River Fish Management (Norwegian side) last year, you already have a FishermanID. Log in with your ID, or your phone number.
 • If you did not buy a fishing license at the Norwegian side last year you have to create a new profile.
 • At your profile, you may buy licenses both for yourself and your fishing mate. Each angler/fisherman must have his own profile, and you will be able to find there name by searching on their telephone number after you have selected a license.
 • Anglers that did not report all their licenses have to pay an extra fee of 300 NOK in addition to the price of the license. You may pay this at the same time as you buy a new license online.
 • Your license is not valid before you stop by one of the local businesses that are selling fishing licenses in the Tana valley. They will control that the fishing equipment is dry or disinfected, and then activate the license. Remember to bring a receipt for the State fishing fee when you are going to the license salesmen.
 • We will repay anglers that regret buying the license, but only when they contact us before the first 14 days has past. You may contact us e.g. at the e-mail post@tanafisk.no
 • You will be able to change the fising days within the same week later on, but this change has to be done before the start of the fishing day.

It is only the fishing days for the border area that are made available in the web store so far. We will make the Norwegian part of Tana river available after Easter holiday.

Fishing rules

The fishing rules is for most parts the same as last year. There have been some adjustments in the protected zones in the river mouth. This is the main change for the tourist anglers in addition to the merging of the three lower fishing zones for fishing from the shore at the Norwegian side.