Fisket etter andre arter

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) oppfordrer lokale garnfiskere til å fiske med småmaskede garn etter andre arter enn laks og sjørøye. Det er tillatt å fiske med småmaskede garn fra og med isgangen til og med 15. juni. I nedre norsk del av Tanaelva og fra Leavvajohka til Ráidenjarga er fisket og tillatt fra 1. august til 20. august.

Nyhetssak – fisket etter andre arter