Innspill til ressurs- og tiltaksplan for Tanavassdraget

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) jobber med ressurs – og tiltaksplan for Tanavassdraget. Ressurs- og tiltaksplan for Tanavassdraget ble første gang drøftet ved TF møte 29. september 2021, andre gang ved TF møte 29. mars. Tredje behandling av planutkastet var ved TF møte 3. juni. Les mer her;