Laksemøter 30. og 31. oktober

Klart for laksemøter, her et bilde fra fellesmøtet for laksebreveierne i Karasjok i 2015 (foto: TF).

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer lokale fiskere til laksemøter i Karasjok 30. oktober og Tana 31. oktober. På møtet skal TF orientere om driften foregående år, og det vil være spesielt være fokus på fiskesesongen som var.

Møtene blir avholdt:

  • Samfunnshuset i Karasjok tirsdag 30. oktober kl. 17
  • Tana hotell, Tana bru, onsdag 31. oktober kl. 17

Rådgivende møte

TF skal i henhold til Tanaforskrifta avholde årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor TF redegjør for drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket. I tillegg til siste nytt fra TF blir det orientert om fiskesesongen som var og ikke minst det pågående predatorprosjektet.

Dersom fiskere har spesielle saker som de mener bør tas opp på møtet, kan disse sendes inn til TF minimum en uke før møtet. Det vil bli satt av tid til spørsmål fra deltakerne.

Overvåkingsgruppa

TF har invitert de to norske medlemmene i overvåkningsgruppa for Tanavassdraget; Morten Falkegård og Anders Foldvik. De kommer oppover for å få tilbakemelding fra årets fiskesesong. For TF er det svært viktig at erfaringene til aktive fiskere blir gjort tilgjengelig for overvåkingsgruppa slik at disse kan inkluderes i bestandsevalueringen for årets sesong. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å tenke gjennom hvordan forholdene har påvirket fisket inneværende sesong. Dette kan legges frem på møtet, eller meldes inn til administrasjonen i TF.

Les om overvåkingsgruppa for Tanavassdraget her.

Program

Kl. 17:00 Åpning v/TF leder
Kl. 17:15 Oppsummering av årets fangst
Kl. 17:30 Predasjonsprosjektet
Kl. 18:00 Spørsmålsrunde med kaffepause
Kl. 18:30 Lokale vurderinger av årets sesong, innspill til Forsknings- og overvåkningsgruppa
– Intro fra overvåkingsgruppa
– Tilbakemelding fra fiskere – hvordan har årets fiskesesong vært
– Spørsmålsrunde
Kl. 19:30 Avslutning