Nytt TF er valgt

Fellesmøtet har valgt TF medlemmer for de neste fire år (2019-2023). Fra venstre: Benn Larsen, Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm, Reidar Varsi, Dan Vidar Rasmus og John Nystad. Nystad er oppnevnt av Karasjok kommune.

Lørdag 26. oktober arrangerte TF fellesmøte for fiskerettshavere etter Tanaloven § 4. Fellesmøtet valgte 5 medlemmer til TF med personlige stedfortredere. Tana og Karasjok kommune hadde allerede oppnevnt sine to medlemmer, og nå er sammensetningen for de fire neste årene klar. 

Sammensetning i TF i 3. TF-periode (2019-2023):

TF-medlem Personlig stedfortreder Valgt/oppnevnt av 
Steinar R. Pedersen Per Ivar Stranden Tana kommune
Máret Guhttor Márjá-Liissá Partapuoli Tana kommune
John Nystad Kjell Olav Guttorm Karasjok kommune
Solveig Boine Nikkinen Jan Idar Somby Karasjok kommune
Benn Larsen Hilde Sabbasen Bach Fellesmøte
Rune Aslaksen Jorun Sottinen Fellesmøte
Reidar Varsi Oskar Trosten Fellesmøte
Dan Vidar Rasmus Alma Helander Fellesmøte
Asbjørn Guttorm Liv Tone Boine Fellesmøte

TF konstitueres på møte førstkommende lørdag 2. november, og velger da leder og nestleder for de neste to årene. Ledervervet skifter mellom fiskerettshaverne etter Tanalovens §§ 4 og 5, dvs mellom fiskerettshaverne med garnrett og de lokale stangfiskerne. De neste to årene skal lederen velges blant de fire personene som er oppnevnt av Tana og Karasjok kommune, og som sitter i TF på vegne av de lokale stangfiskerne.

Protokoll fra fellesmøte publiseres her når den er signert. Referat – protokoll fra fellesmøte 26.10.2019