Oppgangstelling i Tanaelva

Inneværende sesong blir det gjennomført oppgangstelling med sonar på 4 lokaliteter i Tanavassdraget. Tallmaterialet fra Polmak (Tanaelva) publiseres fortløpende, og her kan du finne tilgang til estimert oppgang i løpet av sesongen.

Sonaren i Polmak

For andre året er det rigget opp sonarer i Tanaelva, ved Polmakholmen. Det er rigget opp en sonar på hver side av hovedålen, og ledegjerder sørger for at spennet mellom sonarene er ca. 100 m. Sonarene går på forskjellig frekvens for ikke å skape forstyrrelser for hverandre. Den ene har rekkevidde på 50 m og den andre på 30 m, og frekvensen veksles mellom de to hver halve time. I løpet av sesongen blir materialet fra periodene med 50 m rekkevidde analysert fortløpende. Resten av fisken blir estimert.

Her er oppdaterte oppgangstall publisert.  

Overvåkingslokalitet ved Polmak. Bildet er fra 2018 (Bilde: TF)

Telling av de tre store

I 2019 blir alle de tre store øvre tilløpselvene overvåket med sonartelling, dvs Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka. Tellingene i selve Tanaelva og i Anárjohka gjennomføres som i fjor av Finsk Naturressursinstitutt (Luke). Tellinga i Kárášjohka gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA), mens TF for første gang gjennomfører sin egen oppgangstelling i Iešjohka. Tallmaterialet fra disse tellingene gjennomgås ikke fortløpende i sesongen, så det materialet publiseres først godt utpå hørsten.

Les om fjorårets resultat her. 

Videoregistrering av oppgang

Siden 2002 er lakseoppgangen til Utsjoki overvåket med video, og fra 2009 er oppgangen til Lákšjohka overvåket. Overvåkingen viser en stor årlig variasjon i lakseoppgangen til de to elvene. Lákšjohka har en utpreget smålaksbestand, og mens det er flere ulike bestander i Utsjoki med sideelver. Smålaksen utgjør en stor andel av oppgangen også her. Fjoråret viste seg å være et relativt godt smålakseår i Tana, og oppgangen i Utjoki var relativt bra sammenlignet med de siste årene. Knappe 600 laks ble registrert opp Lákšjohka, noe som tilsvarer gjennomsnittlig oppgang siden 2009.

Registrert antall laks i oppgangsvideo i Utsjoki (2002-2018) og Lákšjohka (2009-2018).