Spørreundersøkelse om vannforvaltning i norsk-finsk vannregion

Bekk, foto: Kjell-Magne Johnsen

Finnmark fylkeskommune og ELY-senteret i Finland har utarbeidet en spørreundersøkelse om vannforvaltning i den norsk-finske vannregionen. I spørreundersøkelsen kan folk si sin mening om tilstanden til vannmiljøet, bidra med kunnskap og ytre sine ønsker om videre forvaltning.

Gå inn på hjemmesiden til Finnmark Fylkeskommune for å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen er tilgjengelig på norsk, finsk, nordsamisk, skoltesamisk og inarisamisk, og er åpen til 30.mars.