TF støtter lokal forvaltning av Karasjok

Etter en samlet vurdering av de historisk opparbeide rettighetene til lokalbefolkningen, er Finnmarkskommisjonens konkusjoner godt underbygd. TF anmoder styret i Finnmarkseiendommen om å akseptere kommisjonens konklusjon.

TF støtter Finnmarkskommisjons konklusjoner fullt ut, om at det er folket i Karasjok kommune som er de rettmessige eierne av felt 4 Karasjok.

Les mer her: Uttalelse til FeFos høring til kommisjonsrapport