Uryddig Tanadom skaper forviklinger

I en dom fra Øst-Finnmark tingrett 9. oktober i år mellom fiskeforeninger i Tana og staten ved KLD, er TFs oppgaver drøftet. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) var ikke, og er fortsatt ikke part i saken. Likevel har både Regjeringsadvokaten og Tingretten drøftet TFs oppgaver og rolle i forvaltningen av Tanavassdraget slik de er tillagt gjennom forskriften, og TFs medvirkning i forbindelse med de bilaterale forhandlingene med Finland. TF er overrasket over at TFS oppgaver er drøftet i retten, uten at TF har fått komme med merknader eller suppleringer, til rettens svært mangelfulle forståelse av Tanaforskriften.

Etter TFs syn har Regjeringsadvokaten lagt alle premissene for dommen, og vi må full klarhet i om KLD deler rettens oppfatning av at TF ikke forvalter fisken i vassdraget.

Les mer her: Brev – samrådsplikt og TFs oppgaver