Vedtektene på plass

Saksutvalget for vedtekter ved Rune Aslaksen, Asbjørn Guttorm og Máhret Guhttor (utvalgsleder), her sammen med TF-leder Reidar Varsi (foto: Kjell H. Sæther)

TF-møtet 28. februar og 1. mars vedtok vedtektene med regler for laksebrev, soner og fellesmøte. Her kan du lese vedtektene og informasjon om prosessen bak utarbeidelsen av dem. Nå er også samisk versjon på plass.   

Prosessen bak vedtektene 

TF oppnevnte et saksutvalg for vedtekter bestående av TF-medlemmene Máhret Guhttor, Asbjørn Guttorm og Rune Aslaksen ved TF-møte i desember 2015, og Máhret Guhttor ble valgt som leder i utvalget. Det da nyvalgte TF hadde sett et behov for å få på plass vedtekter for organisasjonen. TF hadde tidligere styrt etter Tanaforskrifta, samt interne regler vedtatt av TF i første periode.

Saksutvalget la frem arbeidet sitt ved TF-møtet i februar i 2017. I tillegg til selve vedtektene foreslo utvalget egne regler for laksebrev, soner og fellesmøtet. Etter behandling i TF ble reglementet sendt ut på høring i juni 2017. Det kom i første omgang inn få høringssvar, og høringsfristen ble utsatt to ganger, siste gang til 31. mai 2018. (Les høringsuttalelsene nederst i denne nyhetssaken fra januar). Saksutvalget la frem vedtekter med endringer som følge av høringsrunden for TF i september 2018. TF kalte deretter inn laksebreveierne (rettighetshaverne i henhold til Tanaforskriftens § 3) inn til et ekstraordinært fellesmøte i Sirma 19. januar 2019 for å behandle vedtektene. På fellesmøtet deltok det 34 personer med stemmerett, og det kom en rekke innspill. Les referat fra fellesmøtet her: Referat fra fellesmøte mars 2019. Her er referatet med saksutvalgets kommentarer: Referat fellesmøtet 19.1.2019 – saksutvalgets kommentarer.

Saksutvalget bearbeidet vedtektene på bakgrunn av innspillene fra møtet, og la vedtektene frem for endelig behandling for TF på møtet 28. februar og 1. mars. Møtet godkjente de fremlagte vedtektene, og det hardtarbeidende utvalget ble hedret med blomsterseremoni og applaus.

Vedtektene er siden oversatt til samisk av Nancy Porsanger.

Vedtektene erstatter for øvrig reglementet for TF, vedtatt i første TF-periode (2012) Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)