Laksefisker (foto: Kjell-Magne Johnsen) [Fangstrapportering]