Fiskesoner

Fiskesoner for tilreisende på riksgrensen

Overenskomsten med Finland regulerer at det ikke kan selges mer enn 22 000 fiskedøgn årlig på grensestrekningen. Hvert av landene disponerer 11 000 fiskedøgn hver; 5 500 båtfiskedøgn og 5 500 strandfiskedøgn. Døgnene er videre fordelt i 4 soner for båtfiske og 3 soner for strandfiske. Sesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva, og i grenseelva Anárjohka varer fra 10. juni til 10. august, og kortene er fordelt ukene i sesongen. Et kort gjelder i en sone i et døgn. Døgnet for strandfiskere varer fra kl. 22 til kl. 15. Døgnene fra båt gjelder et helt døgn fra kl. 18, men fra kl.  18 til 06 må tilreisende være med en lokal roer.

Kortene er fordelt som følger (nummerering jf. sonene på kartet under:

1. Grensen – Lákšjohka 2. Lákšjohka-Luosnjárgguoika 3. Luosnjárgguoika-Borsejohka 4. Tanaelva over Borsejohka 5. Anárjohka
Strandfiske 4 262 900 338
Båtfiske 490 1 994 1 788 1 228
Fiskekortene kan forehåndskjøpes på nett, men de er gyldig først når fiskeren har vært innom et utsalgssted som har avtale med TF. Dette er en ordning som skal sørge for at alle fiskerne desinfiserer fiskeutstyret sitt før fisket i Tanavassdraget tar til. Kort som er kjøpt på forhånd refunderes ikke når det har gått mer enn 14 dager siden kjøpet.

Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

Fiskesoner i norske deler av vassdraget

Nedre norsk del av Tanaelva (fra Polmak og ned) er én fiskesone. Her er det satt en begrensning på 1 600 tilgjengelige fiskedøgn pr sesong. Basert på siste års salg skal øvre grense for kort være satt høyt. Strekningen Langnes – Tanamunningen dekkes også av et billigere kort uten begrensning. På denne strekningen foregår det først og fremst sjøørretfiske. I nedre norsk del av Tanaelva må tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet (også i munningssonen).

Generelt er hver sideelv en egen kortsone. Flere av elvene har dessuten flere soner for rapportering av fangst. I Máskejohka er det f. eks ønskelig at det oppgis om laksen er fanget i selve Máskejohka, eller en av sideelvene. Det er i 2019 satt en øvre grense for antall fiskedøgn som er tilgjengelig i hver av sideelvene. Kortene er derfor tilgjengelig både i vår nettbutikk og ved utsalgsstedene. Kort kjøpt på nett må aktiveres ved et utsalgssted. Kortene gjelder for et helt døgn. Det selges bare båtkort kun til de største sideelvene (Kárášjohka og Iešjohka) og her må tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet.

Pris for kort og tilgjengelig fiskedøgn pr sesong i de ulike sideelvene:

Elv  Strand  Båt Ungdom Tilgjengelige kort
Máskejohka/Masjok 450,- 100,- 350
Luovvtejohka/Luftjok 100,- 100,- Ubegrenset
Buolmátjohka/Polmakelva 350,- 100,- Ubegrenset
Láksjohka 350,- 100,- 100
Leavvajohka/Levajok 350,- 100,- 100
Baisjohka 350,- 100,- 50
Válljohka 350,- 100,- 150
Kárášjohka nedenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,- 100
Geaimmejohka 350,- 100,- 50
Kárásjohka ovenfor Skáidigeacci 450,- 650,- 100,- 350
Bávvtajohka 300,- 100,- 50
Iešjohka 450,- 650,- 100,- 200
Goššjohka 350,- 100,- 100
Anárjohka øvre norske del 350,- 100,- Ubegrenset

Bli kjent med hver enkelt elv:

Oversikt og beskrivelse av de ulike sideelvene finner du her.