Fiskesoner

Fiskesoner for tilreisende på riksgrensen

Overenskomsten med Finland regulerer at det ikke kan selges mer enn 22 000 fiskedøgn til tilreisende fiskere årlig på grensestrekningen. Hvert av landene disponerer 11 000 fiskedøgn hver; 5 500 båtfiskedøgn og 5 500 strandfiskedøgn. Døgnene er videre fordelt i 4 soner for båtfiske og 5 soner for strandfiske. Sesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva, og i grenseelva Anárjohka varer fra 10. juni til 10. august, og kortene er fordelt ukene i sesongen på forhånd. Et kort gjelder i en sone i et døgn. Døgnet for strandfiskere varer fra kl. 22 til kl. 15. Døgnene fra båt gjelder et helt døgn fra kl. 18, men fra kl.  18 til 06 må tilreisende være med en lokal roer.

Sonene er som følger:

  • Riksgrensen (Polmak) – Lákšjohka
  • Lákšjohka – Luosnárguoika
  • Luosnárguoika – Borsejohka
  • Borsejohka – Raidenjárga (Båtfiskekortet dekker også Anárjohka)
  • Anárjohka
Fiskekortene kan forehåndskjøpes på nett, men de er gyldig først når fiskeren har vært innom et utsalgssted som har avtale med TF. Dette er en ordning som skal sørge for at alle fiskerne desinfiserer fiskeutstyret sitt før fisket i Tanavassdraget tar til. Kort som er kjøpt på forhånd refunderes ikke når det har gått mer enn 14 dager siden kjøpet.

Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

Fiskesoner i norske deler av vassdraget

Nedre norsk del av Tanaelva (fra Polmak og ned) er én fiskesone. Også her er det begrensning på antall kort i døgnet. Basert på siste års salg skal øvre grense for kort være satt høyt. Strekningen Langnes – Tanamunningen dekkes også av et billigere kort uten stangbegrensning. På denne strekningen foregår det først og fremst sjøørretfiske. I nedre norsk del av Tanaelva må tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet (også i munningssonen).

Generelt er hver sideelv en egen kortsone. Flere av elvene har dessuten flere soner for rapportering av fangst. I Máskejohka er det f. eks ønskelig at det oppgis om laksen er fanget i selve Máskejohka, eller en av sideelvene. Det er ikke noen øvre grense på antall fiskekort som selges til norske sideelver i 2018, men legg merke til at sesonglengden og antall åpne dager i uka varierer fra sideelv til sideelv. Døgnkortene for ulike sideelver selges kun fra utsalgsstedene. Kortene gjelder for et helt døgn. Det selges bare båtkort kun til de største sideelvene (Kárášjohka og Iešjohka) og her må tilreisende fiskere må ha lokal roer hele døgnet.

Oversikt og beskrivelse av de ulike sideelvene finner du her.