Fisketider

Lokale fiskere

Fiskesesongen for lokale fiskere varer fra 1. juni til 20. august. I de norske sideelvene avsluttes sesongen 10. august. I Tanamunningen (Langnes-Tanamunningen) varer sesongen fra 23.6 til 31.8.

Garnfiske

Drivgarn: 1 – 15.6, mandag kl 18-onsdag kl 18

Stågarn:  1. – 15.7, mandag kl 18-onsdag kl 18

16.- 31.7, mandag kl 18 – torsdag kl 18

(1.-12.8, mandag kl 18 – onsdag kl 18; kun i Anárjohka for rettighetshavere som bor ved Anárjohka)

Stengsel: 1. – 15.6, mandag kl 18-onsdag kl 18

16.6 – 31.7, mandag kl 18 – torsdag kl 18

Stågarn andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye

Tanaelva: 20. mai -10. juni, mandag kl 18 – søndag kl 18

Anárjohka og Skiehččanjohka; fra 20. mai til 20. august, mandag kl 18 – søndag kl 18

Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka er fiske med bunnsatte settegarn tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august, mandag kl 18 – søndag kl 18.

Tilreisende 

Fiskesesongen for tilreisende fiskere varer fra 10. juni til 10. august, men med ekstra begrensninger i både sesong og i uka i ulike sideelver (se tabell under)