Fisketider

Fisket med stang er åpent 6 dager i uka, fra mandag kl 18.00 til søndag kl 18.00, med unntak av Tanamunningen hvor fisket foregår 7 dager i uka i en kortere sesong.

Fisket med garnredskaper (lokale rettighetshavere) er begrenset til tre døgn i uka; mandag kl 18.00 og torsdag kl 18.00.

Fiskesesong

Fiskesesongen for lokale fiskere i de lakseførende deler av Tanavassdraget varer fra 20. mai til 31. august. Unntaket er Tanamunningen opp til Langnes, hvor det kun er lov til å fiske etter 15. juli.

De lokale garnfiskerne må også forholde seg til kortere fisketid for enkelte garnredskaper. Drivgarnsfisket avsluttes 15.6

Fiskesesongen for tilreisende fiskere

Nedre norske del

1.6-10.8

Norske sideelver

1.6-10.8

Riksgrensen

1.6-20.8

Tanamunningen*

15.7-31.8

*Etter 10.8 kan tilreisende fiskere fiske opp til Tana bru på kortet for Tanamunningen, men de har ikke lov til å ta livet av laks i perioden.

I Storfossenområdet er det en begrensningssone i perioden 20. juni – 20. juli: Boratbokča – Jalve. Fiskekortet gjelder kun halve døgnet, fra kl 06.00 til kl 18.00 i begrensningssonen, men også i resterende deler av riksgrensestrekningen opp til Levajok fjellstue hele fiskedøgnet. 

Oversikt over begrensningssone og sluksone i Storfossen