Fisketider

Lokale fiskere

Fiskesesongen for lokale fiskere varer fra 1. juni til 20. august. I de fleste norske sideelvene avsluttes sesongen 10. august. I sideelvene Masjok/Máskejohka og Levajok/Leavvajohka avsluttes sesongen 20. august. I sideelvene Váljohka og Polamkelva avsluttes sesongen 31. august. I Tanamunningen (Langnes-Tanamunningen) varer sesongen fra 23.6 til 15.9, men etter 20. august må all laks settes ut.

Lokale fiskere kan fiske med stang 6 dager i uka, fra mandag kl 18 til søndag kl 18. Unntaket er Tanamunningen, nedenfor Langnes, hvor det er åpent fiske 7 dager i uka i den åpne fiskesesongen.

Garnfiske

Drivgarn: 1 – 15.6, mandag kl 18-onsdag kl 18

Stågarn:  1. – 15.7, mandag kl 18-onsdag kl 18

16.- 31.7, mandag kl 18 – torsdag kl 18

(1.-12.8, mandag kl 18 – onsdag kl 18; kun i Anárjohka for rettighetshavere som bor ved Anárjohka)

Stengsel: 1. – 15.6, mandag kl 18-onsdag kl 18

16.6 – 31.7, mandag kl 18 – torsdag kl 18

Stågarn andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye

Tanaelva: 20. mai -10. juni, mandag kl 18 – søndag kl 18

Anárjohka og Skiehččanjohka; fra 20. mai til 20. august, mandag kl 18 – søndag kl 18

Kárášjohka nedenfor Bávttajohkas munning og i Iešjohka er fiske med bunnsatte settegarn tillatt fra og med 20. mai til og med 15. august, mandag kl 18 – søndag kl 18.

Tilreisende 

Fiskesesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva varer fra 10. juni til 10. august. I sideelvene er det imidlertid forskjellig sesonglengde i de ulike elvene (se tabellen under).