Priser

Sesongkort for lokale fiskere i 2019

Lokale fiskere kan kjøpe årskort for hele Tanavassdraget for 600,- (voksen). De kan også kjøpe årskort for lakseførende strekninger av Tanavassdraget i enten Tana eller Karasjok kommune (350,-). Ungdom fra fylte 16, frem til fylte 18 år får kjøpt et billigere ungdomskort til 200,- for hele vassdraget og 100,- for lakseførende strekninger i en av kommunene. Barn og ungdom frem til fylte 16 år skal registrere gratis fiskekort.

Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs Iešjohkas sideelver i Kautokeino kommune har status som fastboende.

Fiskekort produkter for lokale fiskere i 2019.

Laksebreveiere er personer som rett til å fiske med garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3. Laksebreveierne betaler samme pris for sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Som i 2016 kan husstandsmedlemmene til laksebreveierne knytter sitt fiskekort til sin laksebreveier. De vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne.

Lokale fiskere kan kjøpe kort på nett. Les om det her. 

Døgnkortpriser for tilreisende fiskere i 2019

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Tilreisende fiskere har kun mulighet til å kjøpe døgnkort (kan kjøpe flere døgn sammenhengende). Vassdraget er delt inn i en rekke fiskesoner. Generelt kan man si at hver av sideelvene utgjør et fiskekort. Grensestrekninga av Tanaelva + Anárjohka er delt inn i 3 soner for fiske fra strand, og 4 soner for fiske fra båt. Den nedre norske delen dekkes av et kort, men den nederste delen av elva (nedenfor Langnes) dekkes også av et billigere sjøørretkort. Vær obs på at fiske nedenfor Langnes har en egen kortere fiskesesong.

De tilreisende fiskerne kan deles i to grupper; personer bosatt i Norge og andre. Bare personer bosatt i Norge har anledning til å kjøpe fiskekort i norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči).

Produkter for tilreisende pr døgn:

Grensestrekningen

 • Kr. 500,- for fiske fra strand
 • Kr. 800,- for fiske fra båt
 • Kr. 250,- for fiske fra strand, fra fylte 16 til fylte 18 år
 • Kr. 400,- for fiske fra båt, fra fylte 16 til fylte 18 år
 • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år

Nedre norske del av Tanaelva

 • Kr. 500,- for fiske fra strand
 • Kr. 800,- for fiske fra båt
 • Kr. 100,- for fiske fra strand og båt, fra fylte 16 til fylte 18 år
 • Kr. 250,- for fiske fra båt og land på strekningen Tanamunningen-Langnes (sjøørretfiske)
 • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år

Norske sideelver til Tanaelva og Anárjohka

 • Kr. 450,- for fiske fra strand i norske sideelvene med storlaksbestander (Máskejohka, Kárášjohka (to kortsoner med skille ved Skáidigeačči) og Iešjohka).
 • Kr. 350,- for fiske fra strand i norske sideelver uten storlaksbestander. (Polmakelva, Lákšjohka, Leavvajohka, Baišjohka, Váljohka, Geaimmejohka, Goššjohka og øvre norske del av Anárjohka).
 • Kr. 300,- for fiske fra strand i Bavvtajohka
 • Kr. 100,- for fiske i Luftjok/Luovvtejohka
 • Kr. 650,- for fiske fra båt med 2 stenger i de norske største norske sideelvene (Kárášjohka (to kortsoner med skille ved Skáidigeačči) og Iešjohka)
 • Kr. 100,- for ungdom mellom 16-18 år
 • Kr. 0,- for barn og ungdom frem til fylte 16 år
Finn mer informasjon om: