Forslag til endring av fiskeregler

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt forslag om endringer av fisketider og tilgang til fiske på lokal høring.

Etter avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016, trådte nye fiskeforskrifter i kraft 11. mai 2017. I henhold til forskrift kan TF åpne for lengere sesong for fiske etter sjøørret i fra grensen mellom elv og sjø til Langnes i Tana kommune og endre på kravet om lokal roer ved deltagelsen i fisket i nedre norsk del av Tanavassdraget. Høringsfrist er 20. februar. Forslag om endring av fisketider og tilgang til fiske er her:

Høring om endringer av fiskeregler