Forslag til vedtekter og regelsett

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sendte i juni 2017 vedtekter og regelsett til høring. Hensikten med regelsettet er at TF skal ha en arbeidsordning med vedtekter, og andre regler for virksomheten. Det kom inn få høringsuttalelser innen fristen, og høringsfristen er utsatt.

Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordrer fiskesonene og høringsparter til å sende inn uttalelse på forslag til vedtekter og regelsett.

Forslag til vedtekter og regelsett består av:

Forslag til vedtekter og regelsett settes opp til drøfting ved fellesmøtet høste 2018.

Foreløpige uttalelser: