Informasjon om Tanaavtalen

Utsikt over nedre deler av Máskejohka (foto: N. Johansen)

 Les orientering fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) om Tanaavtalen som behandles i Stortinget 28. mars: 

Tanavassdragets fiskeforvaltning Stortingets behandling 28 3 17 av den norsk-finske avtalen om fisket i Tanavassdraget docx