Innføring av skuddpremieordning for mink

Foto: TF

Mink (Neovison vison) er en innført art og kom til Norge i forbindelse med pelsdyroppdrett rundt 1927 og har vært å finne i den norske faunaen siden på grunn av rømminger og egenspredning. Etter 1950 var den å finne i store deler av landet. Minken er en såkalt fremmedart som ikke hører naturlig til i den norske faunaen og den har dokumentert negative effekter på mange arter som amfibier til fugl og fisk. Minken har hatt stor negativ effekt på den norske faunaen og i 2011 kom Direktoratet for naturforvaltning kom ut med en handlingsplan mot minken. Rapporten kan leses her.

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett tildelt midler til videre bekjempelse av mink. Dette er et prosjekt som, i regi av TF, har pågått siden 2016.

TF ønsker i den forbindelse å engasjere lokale jegere til å drive uttak langs lakseførende strekninger på norsk side av vassdraget. Tilbudet er ikke eksklusivt for jegere i Tana og Karasjok Kommune og det inviteres derfor også jegere fra andre kommuner, samt jegere fra Finland, til å drive fangst av mink i Vassdraget.

Skuddpremien er på 700,-/mink. Utbetaling til jegerens konto skjer en gang i måned. Det er satt av skuddpremie til 142 mink fordelt på lakseførende strekninger i både Tana og Karasjok, så her er det første mann til mølla. Fangstperioden gjelder til og med 1.Juli 2019. Jakt på mink i Norge gjelder for så vidt hele året.

Fangst leveres hel inn til følgende kontaktpersoner:

  • Hans-Ole Mudenia (917 83 669) – Tana
  • Asbjørn Guttorm (900 38 345) – Karasjok

For at en jeger skal få premie for fangsten sin er det flere kriterier som må godkjennes; man må ha betalt jegeravgift til staten, betale jaktkort eller ha tillatelse fra grunneier, og jakten må foregå langs lakseførende strekning i vassdraget på norsk side. I tillegg så må informasjon om hvor (GPS koordinater), når og hvilken fangstmetode som er brukt oppgis.

Hvis ønskelig så kan jegere få låne gjennomgangskasser med trapper 90 slagmekanisme hos dem ovennevnte personene ved framvisning av gyldig jaktkort samt signering av en utlånsavtale. Dette gjelder i første omgang kun lokale jegere. Fellene er under produksjon og skal være klar i slutten av måneden. Det vil også bli holdt kurs i bruken av disse fellene. TF kommer tilbake med tid og sted for hvor kurset skal holdes.

Foto: Olav Inge Edvardsen