Juridisk vurdering av innføring av ny rettighetsgruppe

Tanavassdraghets fiskeforvaltning (TF) har innhentet juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Haavind om innføring av en ny rettighetsgruppe til Tanaelva etter avtale av 2016 kan hjemles etter norsk lovverk. Den juridiske vurderingen er klar på at staten ikke kan gi  nye fiskeretter utover Tanalovens bestemmelser, og så lenge rettighetshavere etter Tanalovens §§ 4-5 er begrenset. Etter TFs vurdering endrer saken karakter nå, på en måte som vil påvirke de kommende forhandlinger om nye fiskeforskrifter og avtale.

TF har nå bedt om at KLD samordner et møte mellom Statsråden med embetsmenn og TF, slik at vi kommer til en fellesforståelse om hvordan norsk lov om fiskeretten i Tanavassdraget skal følges opp i norsk posisjon til de nye forhandlingene mellom Norge og Finland om Tanaavtalen.

2020-05-06 Tanavassdragets Fiskeforvaltning – Notat vedrørende lovmessigheten av norske myndigheters aksept til etablering av ny rettighet~~1