Kortkjøp 2016

Storfossen fra oven (foto: Narve S. Johansen)

Sesongstarten for det lokale laksefisket i Tanavassdraget er få dager unna, og nå starter kortsalget. Lokale fiskere kan kjøpe kort over nett for første gang, og det er allerede åpnet for dette. Kortsalget over disk åpnes i de fleste utsalgsstedene onsdag 18. mai.

Kortsalg over nett

Det er i år et nytt kortsalgssystem, levert av Fortuna Software fra Lakselv. TF har valgt å åpne for at lokale fiskere kan kjøpe kort over nettet.

Først må fiskeravgifta til staten kjøpes: Kjøp her

Kort til Tanavassdraget kjøpes her.

Fiskere som kjøpte kort for Tanavassdraget i 2015 ligger allerede i databasen, og fiskerne kan søke seg selv opp ved å oppgi telefonnummeret sitt.

Laksebrevregisteret ligger i databasen og laksebreveiere får kjøpe fiskekort for garnfiskere. Også husstandsmedlemmer (bosatt på samme adresse som laksebreveier) vil kunne kjøpe kort for garnfiske, men disse kortene må knyttes til laksebreveieren i husstanden. Personer som har fått leie lakserett i sommer skal også kjøpe kort for husstandsmedlem, og knytte kortet til personen de leier fiskeretten av.

Lokale fiskere kan velge mellom følgende sesongkort i 2016: 

Dersom det er registrert at du ikke rapporterte fiskekortet i 2015, vil det ikke være mulig å kjøpe kort over nett. Da må kortet kjøpes fra fiskekortselgere, og gebyret på 300,- må betales samtidig som kortet.

Kortselgere

Både lokale og tilreisende fiskere kan kjøpe kort over disk hos en av våre kortselgere:

 

Utsalgssted

Sted

Tlf

Salg åpner

1

Karasjok camping

Karasjok

97 07 22 25

onsdag 18. mai

2

Sport 1

Karasjok

78 46 71 00

onsdag 18. mai

3

Levajok Fjellstue

Levajok

78 92 87 14

lørdag 21. mai

4

AE Tapio

Sirma

97 62 47 85

lørdag 21. mai

5

ČállidLágádus

Båteng

41 14 39 67

onsdag 18. mai

6

Tana Familiecamping

Skiippagurra

78 92 86 30

onsdag 18. mai

7

Elva Hotel

Tana bru

78 92 82 22

onsdag 18. mai

8

Rustefjelbma servicesenter

Rustefielbma

78 92 70 44

onsdag 18. mai

 

Rapportering av fangst

Som tidligere år, er det flere måter å rapportere fangsten.

1)      Logg inn i Fortuna og registrer fangst. Bruk fiskerID for å logge inn (står på fiskekortet)

2)      Lever skriftlig rapport til kortselger, eller send den inn til TF administrasjonen (TF, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana). Laksebreveiere blir fortsatt tilbudt fangstdagboka ferdigfrankert. 

Fangstdagbok 2016

Vi oppfordrer alle til å benytte registreringsmuligheten til Fortuna. Det er ikke mulig å rapportere med SMS, men rapporteringssida er også tilpasset telefon.

Som tidligere er garnfangstrapporteringen enklere, i og med at man kan rapportere en dags fangst på ei linje, mens stangfiskerne må rapportere én og én fisk. Stangfiskere som fisker i Tanamunningen kan imidlertid rapportere fangsten på «ei linje,» men dagsfangst av ørret deles i størrelseskategoriene under 1 kg, mellom 1 og 3 kg og over 3 kg.  

Fangsrapporteringen er som vanlig obligatorisk og de som ikke rapporterer fangsten sin i 2016, må betale ekstragebyr på 300,- i 2017 sesongen.

Rapporter fangst av vinterstøing

TF vedtok før sesongen at all fangst av vinterstøing skal rapporteres. Dette kan også gjøres både i Fortuna og skriftlig. Vinterstøingene skal behandles så skånsomt som mulig, og all støing skal gjennutsettes. De kommer tilbake som «flergangsgyter» etter et nytt opphold til havs, og er svært viktig for reproduksjonen i vassdraget. 

Ta skjellprøver

TF oppfordrer alle til å ta skjellprøver fra laks og sjøørret. TF har avtale med utvalgte fiskere som tar prøver av all fangst av laks og sjøørret. Fiskere som ikke er på avtale er med i trekningen av gavekort til en verdi av 2 500,-. Det oppfordres spesielt til å ta prøver av fangst fra sideelver. Det må minimum være med informasjon om dato, lengde og hvor fisken er fanget for at prøvene skal være med i trekningen. Les mer om skjellprøveprosjektet og hvordan man tar prøver her.