Fiskekort for tilreisende legges ut for salg natt til 12. mai

Fiskesoneinndeling på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget

Fra i dag 11. mai vil de nye fiskeforskriftene for Tanavassdraget være gjeldene på norsk side ved ikrafttredelsen av kongelig resolusjon. Det vil i år være ukes/dagskvoter på fiskedøgn for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen og i nedre norske del. Ved midnatt, natt til 12. Mai starter forhåndssalget for fiskedøgn for riksgrensestrekningen.

Nye regler på grensestrekningen

På riksgrensestrekningen er det satt et tak på 22 000 fiskedøgn årlig for tilreisende fiskere under den nye overenskomsten mellom Norge og Finland. Hvert av landene disponerer 11 000 fiskedøgn hver; 5 500 båtfiskedøgn og 5 500 strandfiskedøgn. Døgnene er videre fordelt i 4 soner for båtfiske og 5 soner for strandfiske. Sesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva, og i grenseelva Anárjohka varer fra 10. juni til 10. august. De tilgjengelige fiskekortene er fordelt etter følgende tabeller på norsk side:       

Ukes- og sonefordeling av båtfiskekort på riksgrensestrekningen.


Ukes- og sonefordeling av strandfiskekort på riksgrensestrekningen.

Kort som gjøres tilgjengelig ved nettsalg

 • Alle fiskedøgnene på grensestrekningen gjøres tilgjengelig for forhåndssalg fra natt til 12. Mai. For at kortene skal være gyldig må de imidlertid skrives ut hos et av utsalgsstedene til TF. Dette for å sikre at desinfeksjon av fiskeutstyret blir fulgt opp på et forsvarlig vis.
 • Lokale fiskekort blir også lagt ut for salg på nett, og dette salget starter over helga, mandag den 15. mai. De lokale fiskerne trenger ikke å oppsøke utsalgssteder i ettertid, men laksebreveiere kan gjøre dette for å få utdelt fangstdagbok.
 • Kort for tilreisende fiskere for norske deler av vassdraget; altså nedre norske deler av Tanaelva og de norske sideelvene vil ikke bli solgt over nett, men fra utsalgsstedene våre. 
Prisen på døgnkortene fra norsk strand vil være 500,-, mens kortene fra båt vil være 800,-.

Prosedyre for kortkjøp

 • Gå inn på: https://tana.lakseelv.no/
 • Dersom du har kjøpt kort i fjor har du allerede en fiskerID. Logg inn med din ID, eller tast inn ditt tlf nr for å få tilsendt FiskerID
 • Dersom du ikke kjøpte fiskekort på norsk side av Tanavassdraget i 2016 må du opprette en ny FiskerID.
 • Marker for hvilke døgn du ønsker å kjøpe. Du kan kjøpe kort for kompisen også, men han vil da få en egen fiskerID.
 • Husk at kortet ikke er aktivt før du henter det ut fra et norsk utsalgssted. Du må ha kjøpt fiskeravgifta til den norske stat for å få ut kortet. Betal avgifta her: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/betal Ta med kvittering på tlf/papir og vis frem til utsalgsstedet

Fiskeregler

 • Fiskekortet fra strand gjelder fra kl. 22 til kl. 15 neste døgn (norsk tid), altså 17 timer. Strandfiskekortet gjelder kun på den siden av grensen du kjøpte kortet; kort kjøpt på norsk side gjelder altså kun på norsk side. 
 • Båtfiskekortet gjelder et helt døgn, men i perioden fra kl. 18 til kl. 06 (norsk tid) er det påkrevd med lokal roer i båten. I Storfossen-området mellom Boratbokča og Bildanguoika er det påkrev lokal roer i båten hele døgnet.

Oversikt over perioden på døgnet at døgnkortet for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen gjelder. Båtfiskekortet gjelder for et helt døgn men mellom kl. 18 og kl. 06 må det være en lokal roer i båten. Strandfiskekortet gjelder mellom kl. 22 og kl. 15

 • Det kan fiskes med inntil tre stenger eller håndsnører samtidig i én båt. Hvert redskap skal ha én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller dupp.
 • Personer med strandfiskekort kan fiske med flue uten dupp eller søkke. I følgende områder kan de også fiske med sluk og flue med dupp eller søkke: 
  • 1) i Storfossen, Áilestrykene og Matinköngäs i henhold til skilt oppsatt i terrenget, samt 
  • 2) i Anárjohka oppstrøms fra Matinköngäs og Skiehččanjohka.
 • Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn både ved fiske fra båt og fra strand
 • Nytt for året er utvidete fredningssoner ved alle sideelver, som er 200 m fra lakseførende sideelv, foruten ved Láksjohka, Leavvajohka/Levajok og Akujohka hvor grensen er 300 m. Sonene gjelder både for båtfiske og strandfiske, og på begge sider av elva.  
 • Under stangfiske skal det tas hensyn til det tradisjonelle garnfisket. Fisket skal ikke skje:
  • 1) innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor stengsel eller 10 meter til siden 
  • 2) nærmere enn 10 meter fra settegarn 
  • 3) fra bro