Laksemøter – predasjon på tanalaksen

Steinkobbe Tanamunningen (foto: Narve S. Johansen)

Mandag 29.1 og tirsdag 30.1 er det klart for tredje runde med foredrag i Karasjok og Tana i regi av Joddu-prosjektet. Denne gangen er det Martin Svenning fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) som skal holde foredrag om predasjon på tanalaksen. Det legges opp til samtale og spørsmål rundt temaet. 

Plakat for arrangementet:

plakat_svenning_ 2018_norsk

plakat_svenning_2018_samisk

Møtet i Karasjok blir avholdt mandag 29.1 fra kl 19 på Forlagshuset Čálliid Lágádus i Karasjok sentrum

Møtet i Tana blir avholdt mandag 30.1 fra kl 18 på Tana rådhus.

Lik facebooksiden til Jodduprosjektet for å bli holdt oppdatert om aktiviteter i Jodduprosjektet

https://www.facebook.com/jodduprosjektet/

Følg med på hjemmesiden til Tana kommune for å få oppdatering om aktivitet i Jodduprosjektet i Tana kommune:

http://www.tana.kommune.no/joddu-prosjektet.433396.no.html