Laksetelling i Tanaelva

Overvåkingslokalitet ved Polmak (Bilde: TF)

Gjennom sommeren er det gjennomført oppgangstelling av fisk i Tanaelva og flere sideelver. Anslag på den daglige oppgangen forbi tellestasjonen i Polmak er blitt publisert fortløpende. Den oversikten kan dere finne her.

Overvåking av laksebestandene

Tidligere i sommer la vi ut en nettsak om overvåkningsaktiviteten i Tanavassdraget inneværende år (Les den her). Det har vært tre tellestasjoner hvor man har tatt i bruk sonarteknologi; både i Tanaelva ved Polmak, i Anárjohka og i øvre del av Kárášjohka. Det er svært arbeidskrevende å gå gjennom telleresultatene, og endelige tall er ventet først i november. Ved tellinga i Polmak har man likevel publisert anslag på oppgangen fortløpende. De er basert på gjennomgang av noen timer med data hver dag, og er sannsynligvis forsiktige estimater. Pr 18.8 var anslagene på 35 400 fisk på størrelsen til laks og stor sjøørret. Tellingene kom i gang 1.6. Se foreløpige telleresulteter her.

Foreløpige fangsttall 

De finske fangstene registreres fortløpende på nettet her. Også på norsk side er det mulig å bla gjennom fangstresultatene. Også fangstresultatene er i høyeste grad foreløpig, og endelige tall er ventet først i november.