Forskrifter

 

Forskrift om lokal forvaltning

Midnattsol

Forskrift om lokal forvaltning i Tanavassdraget ble fastsatt av Kongelig resolusjon den 4. februar 2011. Formålet med denne forskriften er å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i de norske delene av Tanavassdraget.

Les mer på Lovdata.no

Kongelig resolusjon til forskriften

 

   

Forskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde

ReŋkoForskrift om fisket i Tanaelvas fiskeområde bygger på overenskomsten mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket i Tanaelvas fiskeområde.

Les mer på Lovdata.no

   

 

 

 

Forskrift om fisket i de norske sidevassdragene og om fiskekortpriser

Illustrasjon

Forskriften regulerer fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og de helt norske vassdragene som drenerer til riksgrensestrekningen av Anárjohka og Skiehččanjohka så langt laks går opp.

Les mer på lovdata

 

 

 

Forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark

Laksefisker (foto: Kjell-Magne Johnsen)

Forskriften regulerer tilreisendes fiske i Tanaelvas fiskeområde.

Les forskriften på lovdata.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan innskrenke tilgangen til fiske dersom hensynet til bestandene eller utøvelsen tilsier det.

Les oversikt over alle fiskereglene for tilreisende fiskere her:

Fiskeregler for tilreisende fiskere (A3-format) 2015

Kartoversikt over fredede soner vedtatt av TF foran sesong 2015:

Kartgrunnlag TF-regler 2015

Les infofolder med fiskeregler: 

infofolder Norsk 2015

  

Forskrift om registrering og merking av båter

BåterBåter som skal brukes ved fiske i Tanavassdraget, må registreres av eieren som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde.

Les mer på Lovdata.no

 

 

 

 

Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark

Forskriften gjelder bruk av båtmotor i Máskejohka etter 20. juni.

les mer på lovdata.no