Vedtekter

Vedtekter for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

TF vedtok vedtekter med regler for laksebrev, soner og fellesmøte ved TF møtet 28.02.-01.03.2019, TF-sak 04/2019.

Prosessen bak vedtektene

TF oppnevnte et saksutvalg for vedtekter bestående av TF-medlemmene Máhret Guhttor, Asbjørn Guttorm og Rune Aslaksen ved TF-møte i desember 2015, og Máhret Guhttor ble valgt som leder i utvalget. Det da nyvalgte TF hadde sett et behov for å få på plass vedtekter for organisasjonen. TF hadde tidligere styrt etter forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (Tanaforskriften), samt interne regler vedtatt av TF i første periode.

Saksutvalget la frem arbeidet sitt ved TF-møtet i februar i 2017. I tillegg til selve vedtektene foreslo utvalget egne regler for laksebrev, soner og fellesmøtet. Etter behandling i TF ble reglementet sendt ut på høring i juni 2017. Det kom i første omgang inn få høringssvar, og høringsfristen ble utsatt to ganger, siste gang til 31. mai 2018. (Les høringsuttalelsene nederst i denne nyhetssaken fra januar). Saksutvalget la frem vedtekter med endringer som følge av høringsrunden for TF i september 2018. TF kalte deretter inn laksebreveierne (rettighetshaverne i henhold til Tanaforskriftens § 3) inn til et ekstraordinært fellesmøte i Sirma 19. januar 2019 for å behandle vedtektene. På fellesmøtet deltok det 34 personer med stemmerett, og det kom en rekke innspill. Les referat fra fellesmøtet her: Referat fra fellesmøte mars 2019. Her er referatet med saksutvalgets kommentarer: Referat fellesmøtet 19.1.2019 – saksutvalgets kommentarer.

 

Vedtektene avløste reglementet for TF vedtatt ved sak 61/2012, og oppdatert ved sak 4/2013, 47/2013 og 25/2015.

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning 2015