Pukkellaksen er her

Pukkellaks fanget i elv. Øverst på bildet er en hann, underst en hunn (foto: Eigil Tofte Bjørvik)

Det ble fanget eksepsjonelt mye pukkellaks (russerlaks) både i Tanaelva, resten av Finnmark og sørover langs kysten i 2017. Ettersom arten har en toårs livssyklus har det vært antatt at det kunne komme store mengder pukkellaks også i 2019. Nå er den her! TF oppfordrer til å fange så mye som mulig av pukkellaksen!

Bakgrunn

Pukkellaksen er en innført art i våre områder, og stammer egentlig fra elver som munner ut i Stillehavet. Den har etter et langvarig utsettingsprogram etablert seg i elver som munner ut i Kvitsjøen, men også til dels i elver på nordlige del av Kolahalvøya. Det er registrert noe produksjon i enkelte elver i øst-Finnmark.

Etableringen av pukkellaksen startet i russiske elver fra midt på 1950-tallet. Målet var å etablere et fiske til havs på laksen. Frem til 1980 var «donorbestanden» fra sørlige deler av Sahkalin-halvøya, helt øst i Russland. Fra midt på 1980-tallet til 2001 har donorbestanden vært fra den mer nordlig elva; Ola. Laksen som klarte å etablere seg er nok først og fremst fra den nordlige bestanden, og det er etterkommerne etter disse som nå invaderer oss.

Det har vært store mengder pukkellaks i Tanavassdraget også tidligere. På 1960-1970 tallet var det enkeltår med svært stor oppgang. I 1973 ble det f. eks rapportert om svært store mengder pukkellaks som sto nedenfor Iešjohkgorži. I 1977 ble det rapportert fangst av ca 2,5 tonn pukkellaks i Tanavassdraget samlet sett. Årene før 2017 ble det imidlertid rapportert om kun et fåtalls fangster.

Årlig rapportert fangst av pukkellaks på norsk side av Tanavassdraget i perioden 2004-2018.

Informasjon om pukkelaksen i Tanavassdraget er tidligere samlet i en rapport skrevet av Eero Niemelä. Les den her: Pink salmon_i Barentsregionen.

Observasjoner i sommer

Det er allerede om lag to uker siden man begynte å høre om fangster av pukkellaks i sjølaksefiske, og forrige mandag ( 24.6) ble de første pukkellaksene vi kjenner til fanget i Tanaelva. De ble fanget i Tanamunningen, hvor det ellers stort sett fanges sjøørret. Vi fikk inn noen meldinger om fangst i løpet av forrige uke, og det kan se ut til at det er fanget flere denne uka.

Vi minner om at all fangst av pukkellaks skal rapporteres. Les om fangstrapportering her. 

Det er mulig å rapportere samlafangst pr døgn av pukkellaksen. Det betyr at det er relativt enkelt å rapportere fangsten dersom man skulle få svært mye pukkellaks på en fisketur.

Fangst av pukkellaks på Kaldbakknes i Tanamunningen (foto: TF)

Kjennetegn

Nygått pukkellaks skal være knallrød i kjøttet og en utmerket matfisk. Særlig hunnen kan minne om ei feit og sølvblank sjørøye. Det er enklest å skille den fra andre arter ut fra markerte mørke flekker på sporen. Hannen er ofte større enn hunnen, opp til 3-4 kg. Den utvikler en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg og er lett kjennbar.

Både hunnen og hannen har hvit underside, grå-grønlige sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale. Små skjell er også karakteristisk for pukkellaks.

Skjellprøver

Vi ønsker å få inn skjellprøver av både laks, sjøørret og pukkellaks. Etter endt sesong trekker vi gavekort på 2 500,- til en valgfri lokal butikk.

Tips: Hvordan skal skjellprøvene tas?

  • Det skal bare tas skjellprøver fra fisk som er avlivet.
  • Skyll av fisken før skjellprøvetaking. Da unngår man at arvestoffene blandes fra andre fisker.
  • Ikke tørk av slimet i området skjellprøvene sitter, slimet er viktig for genetikkundersøkelsen.
  • Skrap (bruk gjerne kniv) 30-40 skjell fra hver enkelt fisk som anvist på bildet (mellom midtlinja og fettfinna).
  • Fyll ut all informasjon som etterspørres på konvolutten.
  • NB! Oppbevaringen av prøvene er viktig, ikke bruk plastpose til oppbevaring av ferske skjellprøver, prøvene vil mugne. Det er ikke nødvendig å lagre skjellprøvene i fryseboks eller kjøleskap.

Skjellprøven tas mellom fettfinne (adpose) og sidelinja på fisken, som merket på bildet (foto: TF).