Sesongavslutning

Stemning ved elva en augustkveld (foto: Håvard Vistnes).

Ved midnatt mandag 20. august er laksesesongen i Tanavassdraget over også for de lokale fiskerne. Fiske etter sjøørret i nedre del av Tanaelva varer helt frem til 15. september både for lokale og tilreisende fiskere. Sesongen for laksefiske varer dessuten ut august i to norske sideelver.

Laksefiske

Sesongen for laksefiske for lokale fiskere i selve Tanaelva er 1.juni til 20. august. Dette innebærer at fiskesesongen avsluttes i kveld, mandag 20. august, ved midnatt.

I de ulike sideelvene skal sesonglengden gjenspeile bestandssituasjonen. Fisket i de fleste sideelvene ble avsluttet den 10. august, mens fisket i sideelvene Polamakelva/Buolmátjohka og Váljohka er åpent for lokale ut måneden (tom 31. august).

Utvidet sjøørretfiske

Sjøørretfiske nedenfor Tana bru er forlenget etter TF-vedtak. Fisket nedenfor brua varer til 31. august, og fisket nedenfor Langnes varer til 15. september. Dette fisket er åpent både for lokale fiskere med sesongkort for Tana kommune eller hele vassdraget, og dessuten er døgnkortsalget for de tilreisende fiskerne åpent i den samme perioden.

Fangstrapportering

Etter som sesongen nærmer seg slutten er det på sin plass å minne om fangstrapporteringen. All fangst av laks, laksestøing, oppdrettslaks, sjøørret, russerlaks/pukkellaks og sjørøye skal rapporteres. TF oppfordrer også til at fangst av andre fiskearter rapporteres. Rapporter gjerne på nett; https://tana.lakseelv.no. Logg inn med din fiskerID eller telefonnummer og registrer fangst.

Alternativt kan fangster rapporteres til et av utsalgsstedene for fiskekort, eller sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana, senest 1. september.

Laksebreveierne kan som tidligere rapportere på skjema som deles ut fra utsalgsstedene. Skjemaene er satt opp på samme måte som fangstdagboka var satt opp tidligere. Det skjemaet er satt opp i to deler, frem til og med uke 26 og fra uke 27 og ut sesongen. Fangstdagbok 2018 del IFangstdagbok 2018 del IIInformasjon til fiskerne 2018

Også lokale stangfiskere kan levere fangst skriftlig, men det er da ønskelig at fangsten leveres enkeltvis. Følgende skjema kan da benyttes: Fangstskjema stangfiskere 2018. Laksebreveiere kan også benytte skjemaet, men må da oppgi fangstredskap.

Forenklede skjema for rapportering av sjøørretfangst fra Tanamunningen er også tilgjengelig. Før også gjerne fangst av sjøørret utenfor grense sjø/elv her, men noter i så fall at fangsten er gjort i sjøen Sjøørretskjema