Sjøørretfiske frem til 15. september

Fangst av sjøørret i Tanamunningen (foto: TF)

Mens laksefisket nå er avsluttet i det aller meste av Tanavassdraget, varer sjøørretfisket frem til 15. september i den aller nederste delen av Tanaelva. Fisket er åpent for både lokale og tilreisende. Få oversikt over fiskereglene her.  

Fiskereglene 

  • Sesongen varer frem til 31. august opp til Tana bru, og frem til 15. september opp til Langnes.
  • Fisket dekkes av sesongkort for Tana kommune eller hele vassdraget for lokale fiskere, og av døgnkort for Tanamunningen for tilreisende fiskere (250,- pr døgn)
  • All laks som eventuelt fanges må gjenutsettes. Dette gjelder for øvrig også sjørøye og sjøørret mindre enn 30 cm som i resten av sesongen.
  • Fra Langnes til Tana bru er det fredningsdøgn fra søndag kl 18. til mandag kl. 18. Det er som i resten av sesongen ikke tillatt med bruk av motor under dorging, eller bruk av mark som agn.
  • Fra Tanamunningen til Langnes er fisket åpent hele uka, også fra søndag til mandag. Det er lov å dorge med motoren  i gang, og det er lov å benytte mark som agn.

Sjøørreten i Tana

Det finnes som kjent ørret i store deler av Tanavassdraget, og sjøørreten gyter i sideelver og bekker helt opp til øvre del av Anárjohka. Så vidt kjent er sjøørreten fra Tanavassdraget ute i sjøen kun på sommerstid, og en stor del av bestanden oppholder seg i Tanamunningen hvor det er god tilgang på sil. De første individene trekker oppover elva fra munningen allerede midt i juli. Utover august tynnes det etter hvert ut med sjøørret i munningssonen, men det er fortsatt fisk å få i første del av september. Les mer om sjøørret i Tanavassdraget her.