• Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker oppsynsbetjenter til engasjement for fiskesesongen 2018. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune.  Arbeidsperioden er primært tre måneder (juni-august). TFs oppsynsansvar TF har ansvar for fiskeoppsynet […]

  Utlysning av engasjement som fiskeoppsyn

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker oppsynsbetjenter til engasjement for fiskesesongen 2018. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune.  Arbeidsperioden er primært tre måneder (juni-august). TFs oppsynsansvar TF har ansvar for fiskeoppsynet […]

  Fortsett lesning...

 • Mandag 29.1 og tirsdag 30.1 er det klart for tredje runde med foredrag i Karasjok og Tana i regi av Joddu-prosjektet. Denne gangen er det Martin Svenning fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) som skal holde foredrag om predasjon på […]

  Laksemøter – predasjon på tanalaksen

  Mandag 29.1 og tirsdag 30.1 er det klart for tredje runde med foredrag i Karasjok og Tana i regi av Joddu-prosjektet. Denne gangen er det Martin Svenning fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) som skal holde foredrag om predasjon på […]

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt forslag om endringer av fisketider og tilgang til fiske på lokal høring. Etter avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016, trådte nye fiskeforskrifter i kraft 11. mai 2017. I […]

  Forslag til endring av fiskeregler

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt forslag om endringer av fisketider og tilgang til fiske på lokal høring. Etter avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016, trådte nye fiskeforskrifter i kraft 11. mai 2017. I […]

  Fortsett lesning...

 • Den samlede norsk-finske fangsten av laks i Tanavassdraget i 2017 er nå oppsummert og vi benytter anledningen til et tilbakeblikk på sesongen som var. Sesongen blir nok husket lenge. Det var første året med ny overenskomst om fiske i vassdraget, […]

  Fangsten fra 2017 er oppsummert

  Den samlede norsk-finske fangsten av laks i Tanavassdraget i 2017 er nå oppsummert og vi benytter anledningen til et tilbakeblikk på sesongen som var. Sesongen blir nok husket lenge. Det var første året med ny overenskomst om fiske i vassdraget, […]

  Fortsett lesning...

 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sendte i juni 2017 vedtekter og regelsett til høring. Hensikten med regelsettet er at TF skal ha en arbeidsordning med vedtekter, og andre regler for virksomheten. Det kom inn få høringsuttalelser innen fristen, og høringsfristen er utsatt. […]

  Forslag til vedtekter og regelsett

  Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sendte i juni 2017 vedtekter og regelsett til høring. Hensikten med regelsettet er at TF skal ha en arbeidsordning med vedtekter, og andre regler for virksomheten. Det kom inn få høringsuttalelser innen fristen, og høringsfristen er utsatt. […]

  Fortsett lesning...