Åpning av nettsalget 16. april

Johan Persson and his great catch from 2015 season (photo: Pia Persson Hilmberg.)

Tanaavtalen setter begrensinger på antall fiskedøgn for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen. TF åpner forhåndssalg for fiskedøgnene på grensen den 16. april. Forhåndssalget skal sikre at fiskerne får tilgang på kort på de dagene de selv ønsker.

Kortkvote

Forskriftene setter en total begrensning på antall fiskedøgn som kan selges fra henholdsvis norsk og finsk side av riksgrensestrekningen til Tanaelva og Anárjohka; 5 500 fiskedøgn fra båt og tilsvarende fra strand på norsk side. I følge forskrifta er døgnene delt inn i uker, og strekningen er delt inn i 4 soner for båtfiske og 5 soner for strandfiske.

Sonefordeling

Som i 2017 er det følgende soner som gjelder for tilreisende fiskere på grensestrekningen:

  • Riksgrensen-Lákšjohka
  • Lákšjohka-Luossnjárgguoika
  • Luossnjárgguoika-Borsejohka
  • Tanaelva ovenfor Borsejohka
  • Anárjohka

De to øvre sonene fungerer som en sone ved båtfiske. Se for øvrig oversiktskart under.

Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

Barns fiske

Det er satt av til sammen 330 fiskedøgn til barns fiske på riksgrensestrekningen i 2018. Døgnene registreres på en av foreldrenes navn, og et kort kan gjelde flere barn, men bare en fiskestang. Det vil si at ved strandfiske kan kun et av barnene fiske aktivt i gangen. Man går for å være barn/ungdom frem til fylte 16 år.

Kjøp av fiskekort

Før man kan kjøpe kort, må fiskeravgifta til den norske staten være betalt. Kjøp den her.

Kjøp av fiskekort for Tanavassdraget gjøres som i fjor hos Fortuna Software. 

Logg inn med din fiskerID fra i fjor. Dersom du ikke husker ID, kan du oppgi telefonnummeret, så vil du motta en SMS med innloggingskode. Nytt av året er at du kan logge inn med google- og facebookkonto. Nye brukere må opprette en egen profil hos Fortuna.

Velg fiskesone og tidspunkt du ønsker å fiske på. Du kan velge flere døgn på et kort. En fisker kan kjøpe kort både til seg selv og fiskekameraten.

Fiskere som ikke rapporterte fangst fra alle sine fiskekort i 2017 må betale et ekstra gebyr på 300 NOK.

Dersom man angrer på et kjøp av fiskekort, gjelder kjøpslovens, dvs at kjøperen må ta kontakt med administrasjonen i TF, f.eks på mail: post@tanafisk.no, innen det har gått 14 dager. 

Fangstrapportering  

All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og regnbueørret skal rapporteres til TF etter endt fiske. Fangst av laksestøing skal også rapporteres, og vi ser gjerne at også ferskvannsstasjonære fiskearter som sik, harr, gjedde osv blir rapportert. Husk at man også skal rapportere gjenutsatt fisk, og nullfangst.

Vi ønsker i utgangspunktet at fangsten rapporteres elektronisk til Fortuna software, men det vil være mulig å levere skriftlig rapport til et av utsalgsstedene våre i Tanadalen.

Husk at gebyret på 300 NOK for ikke å rapportere fangst også gjelder for 2018.

Åpning av fiskekortsalg i norske deler av vassdraget

Kortsalget for lokale fiskere vil åpne på et senere tidspunkt, nærmere sesongen. Kortsalget for tilreisende fiskere som ønsker å kjøpe kort for den nedre norske delen av Tanaelva, eller de norske sideelvene må kjøpe dette over disk hos et av TF sine utsalgssteder langs Tanavassdraget.

 

Johan Persson and his great catch from 2015 season (photo: Pia Persson Hilmberg.)

Tanaavtalen setter begrensinger på antall fiskedøgn for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen. TF åpner forhåndssalg for fiskedøgnene på grensen den 16. april. Forhåndssalget skal sikre at fiskerne får tilgang på kort på de dagene de selv ønsker.

Kortkvote

Forskriftene setter en total begrensning på antall fiskedøgn som kan selges fra henholdsvis norsk og finsk side av riksgrensestrekningen til Tanaelva og Anárjohka; 5 500 fiskedøgn fra båt og tilsvarende fra strand på norsk side. I følge forskrifta er døgnene delt inn i uker, og strekningen er delt inn i 4 soner for båtfiske og 5 soner for strandfiske.

Sonefordeling

Som i 2017 er det følgende soner som gjelder for tilreisende fiskere på grensestrekningen:

  • Riksgrensen-Lákšjohka
  • Lákšjohka-Luossnjárgguoika
  • Luossnjárgguoika-Borsejohka
  • Tanaelva ovenfor Borsejohka
  • Anárjohka

De to øvre sonene fungerer som en sone ved båtfiske. Se for øvrig oversiktskart under.

Grenser for fiskesoner på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget.

Barns fiske

Det er satt av til sammen 330 fiskedøgn til barns fiske på riksgrensestrekningen i 2018. Døgnene registreres på en av foreldrenes navn, og et kort kan gjelde flere barn, men bare en fiskestang. Det vil si at ved strandfiske kan kun et av barnene fiske aktivt i gangen. Man går for å være barn/ungdom frem til fylte 16 år.

Kjøp av fiskekort

Før man kan kjøpe kort, må fiskeravgifta til den norske staten være betalt. Kjøp den her.

Kjøp av fiskekort for Tanavassdraget gjøres som i fjor hos Fortuna Software. 

Logg inn med din fiskerID fra i fjor. Dersom du ikke husker ID, kan du oppgi telefonnummeret, så vil du motta en SMS med innloggingskode. Nytt av året er at du kan logge inn med google- og facebookkonto. Nye brukere må opprette en egen profil hos Fortuna.

Velg fiskesone og tidspunkt du ønsker å fiske på. Du kan velge flere døgn på et kort. En fisker kan kjøpe kort både til seg selv og fiskekameraten.

Fiskere som ikke rapporterte fangst fra alle sine fiskekort i 2017 må betale et ekstra gebyr på 300 NOK.

Dersom man angrer på et kjøp av fiskekort, gjelder kjøpslovens, dvs at kjøperen må ta kontakt med administrasjonen i TF, f.eks på mail: post@tanafisk.no, innen det har gått 14 dager. 

Fangstrapportering  

All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og regnbueørret skal rapporteres til TF etter endt fiske. Fangst av laksestøing skal også rapporteres, og vi ser gjerne at også ferskvannsstasjonære fiskearter som sik, harr, gjedde osv blir rapportert. Husk at man også skal rapportere gjenutsatt fisk, og nullfangst.

Vi ønsker i utgangspunktet at fangsten rapporteres elektronisk til Fortuna software, men det vil være mulig å levere skriftlig rapport til et av utsalgsstedene våre i Tanadalen.

Husk at gebyret på 300 NOK for ikke å rapportere fangst også gjelder for 2018.

Åpning av fiskekortsalg i norske deler av vassdraget

Kortsalget for lokale fiskere vil åpne på et senere tidspunkt, nærmere sesongen. Kortsalget for tilreisende fiskere som ønsker å kjøpe kort for den nedre norske delen av Tanaelva, eller de norske sideelvene må kjøpe dette over disk hos et av TF sine utsalgssteder langs Tanavassdraget.