Folkemøte; genetisk påvirkning på villaks

Storlaks fra Tanaelva (foto: TF)

Joddu prosjektet inviterer til nye folkemøter med tema om laksen. Denne gangen er Vidar Wennevik fra Havforskningsinstituttet (HI) invitert til å holde foredrag, og temaet er altså genetisk påvirkning på villaks – er det så farlig? 

Møtene avholdes 

Tirsdag 20.3 kl. 1800 på Karasjok samfunnshus

Onsdag 21.3 kl. 1800 på Tana rådhus

Invitasjon på norsk og samisk: Folkemøte 2018, Genetiske påvirkninger på villaks, Vidar Wennevik, Havfo…

Temaet er særlig aktuelt med tanke på innblanding av oppdrettslaks i villaksbestandene. Så langt har man vært forskånet for de største innslagene av oppdrettslaks i Tanavassdraget. Det viser både registrert fangst av oppdrettsfisk, og analyser av genmaterialet. Med et mål om fortsatt vekst i oppdrettsnæringen i nord, er man imidlertid ikke sikret at denne statusen opprettholdes i fremtida.

Vidar Wennevik jobber med populasjonsstruktur av laks, laks i havet, anvendelse av genetiske metoder i identifikasjon av individer, interaksjoner mellom vill og rømt laks, og overvåkning av forekomst av rømt oppdrettslaks i vassdrag. Han er medlem av vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), og arbeidsgruppa til ICES som årlig vurderer bestandsituasjonen for laks. I Finnmark er han kanskje aller mest kjent for deltakelse i Kolarctic-salmon prosjektet (2011-12).