Ingen samhandling på uttaksfisket etter pukkellaks

Det forventes stor oppgang av pukkellaks til Tanavassdraget i år. Likevel er det ikke planlagt noe felles uttaksfiske av pukkellaks i Tanaelva mellom Norge og Finland. Etter Tanavassdragets fiskeforvaltnings (TF) mening er dette et klart brudd på Tanaavtalen, jf. Artikkel 15 om biologisk påvirkning førte ledd.

Etter dette har TF søkt om utvidet fisketillatelse med garnredskaper og stang til fiske etter pukkellaks i perioden 21. juni – 9. august, i nedre deler av Tanaelva og opptil Storfossen.

Les mer her; PM – Ingen samhandling om uttaksfiske i Tanaelva