Laksekonferanse 13. og 14. november

Prosjektet «Joddu – samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget» er et samarbeid mellom Tana kommune, Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Som del av prosjektarbeidet, inviteres det nå til konferanse om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget. Konferansen avholdes på Scandic Hotel i Karasjok på tirsdag 13. og onsdag 14. november 2018.

Til konferansen inviteres aktører innen fiskeforvaltning, forskere, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen til samhandling omkring tanalaksen og laksefiskets framtid. Konferansen har tre sesjoner:

Sesjon 1: Laksefisket i Tanavassdraget – betydning for samisk kultur og samfunnsliv

Sesjon 2: Kunnskapsstatus om Tanalaksen – økologi og biologi

Sesjon 3: Lakseforvaltningen i Tanavassdraget

Konferanseprogrammet ligger vedlagt. Konferansespråk er norsk og samisk. Det vil også bli tolking til finsk.

Påmeldingsfrist: 25.10.2018.

For påmeldingsinformasjon, se prosjektets nye nettside www.joddu.no

Joddu, Konferanseprogram, norsk

Joddu, Konferánssaprográmma, sámegilli

Joddu, Konferenssiohjelma, suomeksi

 

Les om joddu-prosjektet her på www.tanafisk.no