Nye TF er konstituert

TF i tredje periode, fra venstre; John Nystad (leder), Steinar Pedersen, Reidar Varsi, Rune Aslaksen, Benn Larsen (nestleder), Solveig Boine Nikkinen, Dan Vidar Rasmus, Máret Guhttor og Asbjørn Guttorm.

Nye TF er konstituert ved møte 2. november. John Nystad fra Karasjok ble valgt til leder for de neste to årene, og laksebreveier Benn Larsen fra Tana ble valgt til nestleder.

Sammensetning for TF de neste fire årene:

TF-medlem Personlig stedfortreder Valgt/oppnevnt av 
John Nystad (leder) Kjell Olav Guttorm Karasjok kommune
Benn Larsen (nestleder) Hilde Sabbasen Fellesmøte
Máret Guhttor Márjá-Liissá Partapuoli Tana kommune
Steinar R. Pedersen Per Ivar Stranden Tana kommune
Solveig Boine Nikkinen Jan Idar Somby Karasjok kommune
Rune Aslaksen Jorun Sottinen Fellesmøte
Reidar Varsi Oskar Trosten Fellesmøte
Dan Vidar Rasmus Alma Helander Fellesmøte
Asbjørn Guttorm Liv Tone Boine Fellesmøte