Fangst av sjøørret

Ved siden av laksen, er også sjøørreten en viktig fiskeressurs i Tanavassdraget, med gjennomsnittsfangst på 4 tonn siden begynnelsen av 1980-tallet. Det fanges mest ørret i det norske fisket. Dette kommer både av ørretens vandringsmønster og fiskeutøvelsen i de to landene. Tanaørreten har det meste av veksten sin i Tanamunningen og indre del av Tanafjorden. Ørretfisket i munningen kan være svært godt, og dette fisket utgjør dominerer den norske fangsten av ørret.

Norsk og finsk fangst av sjøørret i Tanavassdraget i total vekt (venstre) og fordelingen av fangsten mellom de to land (høyre). Den finske fangsten i perioden 1967-71 er rapportert av fiskefellesskapene.

Les mer om sjøørretbestanden i Tanavassdraget her

Les mer om fiske i Tanamunningen her