Lakseførende strekning

Den øvre fossen i Geaimmejohka markerer grensen for den lakseførende strekningen i denne sideelva (Foto: Håvard Vistnes).

Den lakseførende strekningen av Tanavassdraget forvaltes av TF. Lokale og tilreisende fiskere må betale den statlige fiskeravgifta og kjøpe fiskekort av TF for å få tilgang til å fiske i disse delene av Tanavassdraget. Ovenfor den lakseførende strekningen må tilreisende fiskere som er bosatt utenfor Finnmark kjøpe innlandsfiskekort hos Finnmarkseiendommen. Det er fiskerens ansvar å gjøre seg kjent med reglene i vassdraget han fisker i. TF oppfordrer fiskerne til å gjøre seg kjent med hvor grensene for den lakseførende strekningen går. Grensene er mange steder langt til fjells, og ikke nødvendigvis godt merket. Fiskere uten gyldig fiskekort blir konsekvent rapportert til politiet av oppsynet i Tanavassdraget.  

Den lakseførende strekningen i alle vassdrag i landet er registrert i www.lakseregisteret.no.

I lakseregisteret finnes også oversikt over den lakseførende strekningen i Tanavassdraget. Merk at grensen i Iešjohka er satt ved Iešjohkgorži, og ikke ved Iešjávri som det kommer fram av oversikten. Finn oversiktskart med grense for lakseførende strekning også her på vår hjemmeside.

  • Husk at det ikke er åpnet for fangst av laks over den lakseførende strekningen. Eventuell laks som skulle fanges her må settes ut!
  • Husk at det er fiskeren selv som har ansvar for ikke å føre smitte av parasitter eller sykdom mellom vassdraget. Det er påkrevd at fiskeutstyret tørkes, eller desinfiseres før en begynner å fiske i et annet vassdrag, eller en annen del av et vassdrag.