Nedre Tana [Om Tanavassdraget]

Nedre del av Tanaelva (foto: Kjell-Magne Johnsen).