TF foreslår rådgiverstilling til pukkellaks forvaltningen

Rådgiverstilling og ledelsen i kompetansegruppa

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) foreslår til oppfølging av handlingsplan mot pukkellaks med at det opprettes en rådgiverstilling for forvaltning pukkellaks med virkeområde i Tanavassdraget på norsk side. En rådgiver stilling bør denne gang plasseres til Tana.

Stillingen bør fysisk plasseres til det området som er sterkest rammet av pukkellaksinvasjonen. Det er uten tvil Tanavassdraget og fjordene – elvene i Øst-Finnmark. Når stillingen plasseres til Øst-Finnmark, vil det gi åpenbare fordeler, ved at den ansatte kommer inn i et fagmiljø med byråkrater/fagpersonell og fiskere som har erfaringer fra pukkellaksinvasjonen siden 2017 til i dag.

Videre foreslår TF Benn Larsen som medlem til kompetansegruppa, og at ledelsen med sekretariat plasseres til Øst-Finnmark.

Les mer her; Oppfølging av handlingsplan mot pukkellaks