TF går imot farledsutdyping inn til Leirpollen

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) stiller seg sterkt kritisk til om det over hode er mulig å gjennomføre det beskrevne tiltaket på en forsvarlig måte. Med dagens kunnskapsgrunnlag er det i alle fall ikke grunnlag for å godkjenne det omsøkte tiltaket. Det finnes ikke detaljert kunnskap om laksefiskenes bruk av munningsområdet, og man har dermed heller ikke mulighet til å gi et realistiske senario for hvordan anleggsperioden vil påvirke bestandene av laksefisk.

TF går imot planene om farledsutdypning i fjordområdet i Tana i en nasjonal laksefjord og i et naturreservat, og fraråder på det sterkeste at tiltaket gjennomføres.

Les mer: TFs uttalelse til Leirpollen farleden