TFs rolle i forvaltningen av Tanavassdraget

Det tradisjonelle stengselfisket er viktig for den lokale elvekulturen (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har sendt et åpent brev til Klima- og Miljødepartementet om avklaring av TF sin videre rolle i forvaltningen av Tanavassdraget etter inngåelsen av Tanaavtalen (overenskomst om fiske i Tanavassdraget mellom Norge og Finland). Les brevet her.

Klima og miljø dep